לקראת שבת: כל ישראל ערבים זה בזה – טורו של הרב יעקב גלויברמן

פרשת 'נשא', הנה הפרשה הארוכה ביותר מכל פרשיות התורה – הרב יעקב גלויברמן עושה לכם סדר לקראת השבת

פרשת 'נשא', הנה הפרשה הארוכה ביותר מכל פרשיות התורה. בפרשה כתוב: "איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם… והתוודו את חטאתם אשר עשו". שואלים, מדוע ציווי זה נאמר כאן בלשון רבים, בעת שכל הפרשה מדברת בלשון יחיד: "והשיב" "ונתן"? אלא התורה רוצה ללמדנו כלל גדול ויסודי-'כל ישראל ערבים זה לזה'. לכן, אסור על האדם היחידי לומר: 'אני את נפשי הצלתי', אלא עליו לחזור בתשובה גם על עבירותיו של הזולת, כי כולם ערבים זה לזה – ללא הבדל בין דתיים ללא דתיים.

עוד שואלים, מה המשמעות של המילים 'אשר עשו'? לכאורה מדובר בעבירה אחת בלבד. בכדי לתרץ זאת נביא דוגמא: הרופא המנוסה והמוכשר ביותר, תמיד יחפש למצוא בכל מחלה את הסיבה שגרמה לה, והטיפול יכוון לסיבת המחלה, וממילא המחלה מתרפאת. אותו הדבר כאשר אדם מתחרט על מעשיו, נניח על חטא הגזל, עליו להתבונן מה הן הסיבות שהביאו אותו לחטוא בגזל. כנראה שבתחילה קינא בחברו, ולאחר מכן עבירה גוררת עבירה, וכך הגיע חלילה לחטא של 'גזל'. ולכן הכוונה בפסוק שיתוודו על 'אשר עשו', משמע על דברים שעשו קודם לחטא עצמו, בדוגמת 'קינאה' וכדו' שהביאו אותם לחטא הגזל עצמו.

על כך אמרו חז"ל בפרקי אבות הנקראים בשבתות אלו: "הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם".

 

חד וחלק: הראשון שבגנבים – הגונב את דעת הבריות.

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.