לראשונה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל חצתה את קו המיליון איש

בסוף שנת 2017 חצתה לראשונה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל את קו המיליון איש, ומנתה 1,018 אלף איש, מתוכם 566 אלף נשים ו-452 אלף גברים. כ-42% מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה.
• תהליך הזדקנות האוכלוסייה בישראל נמשך באופן הדרגתי; עם קום המדינה היה חלקם של האזרחים הוותיקים באוכלוסייה 4% בלבד, בשנת 2017 – 11.6%, ובשנת 2040 חלקם צפוי לעלות לכ-14% (קרוב לשני מיליון איש).
• בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים בני 65 ומעלה, 27% נולדו בישראל (מתוכם 4% הם ילידי ישראל שגם אביהם יליד ישראל). כלומר, האוכלוסייה הוותיקה היא ברובה המכריע אוכלוסיית עולים.
• כ-60% מהאזרחים הוותיקים נשואים וכרבע מהם אלמנים. בקרב הגברים – 77% נשואים ו-10% אלמנים, ובקרב הנשים – פחות ממחצית (46%) נשואות ויותר משליש (36%) אלמנות.
• כ-24 אלף גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם (לרוב מטפל), פי 2 ממספרם לפני כעשור; זאת בהשוואה לגידול של פי 1.4 בכלל בני 65 ומעלה.
• בירושלים מספרם של בני 65 ומעלה הוא הגבוה ביותר (81.8 אלף), ואילו בבת ים חלקם באוכלוסייה הוא הגבוה ביותר מקרב היישובים העירוניים (21.7%).
• שיעור התעסוקה בקרב בני 65 ומעלה היה 20.6% בשנת 2017. 28.8% בקרב גברים ו-13.9% בקרב נשים.
• בשנת תשע”ז (2016/17) 201 תושבים בני 65 ומעלה קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לעומת 173 בשנה קודמת).
• בשנת 2016, סך ההכנסה הכספית ברוטו לפרטים בני 65 ומעלה הייתה 7,338 ש"ח בממוצע: 27.5% מההכנסה מקורם מעבודה (2,019 ש"ח), 27.5% מביטוח לאומי (2,196 ש"ח), ו- 36.2% מפנסיה בארץ או בחו"ל (2,657 ש"ח).
• בני 65 ומעלה שנהרגו בתאונות דרכים היו 29% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בשנת 2017, לעומת 23% בשנת 2016.
• 85% מבני 65 ומעלה מרוצים או מרוצים מאוד מחייהם, 89% מהגברים ו-82% מהנשים; 22% מרוצים מאוד.
• 70% מבני 65 ומעלה מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 61% בקרב בני 64-20.
• 43% מדווחים שמצב בריאותם 'לא כל כך טוב' או 'בכלל לא טוב', 38% מהגברים ו-48% מהנשים.

בסוף שנת 2017 חיו בישראל 1,017.9 אלף תושבים בני 65 ומעלה שהם 11.6% מתושבי המדינה. כ-42% מהאזרחים הוותיקים הם בני 75 ומעלה.
עם קום המדינה היו בני ה-65 ומעלה 4% בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה. חלקם עלה בהדרגה, אך בשני העשורים שעברו מאז 1995, חלקם באוכלוסייה היה יציב ועלה באחוז אחד בלבד. על פי תחזיות האוכלוסייה, עד שנת 2040 יעלה חלקם ל-14.3%, ובני 65+ ימנו כ-1.9 מיליון איש.
יחס התלות של בני 65 ומעלה עומד כיום על כ-0.22 וצפוי לעלות עד שנת 2040 ל-0.30, כלומר האוכלוסייה המבוגרת צפויה להכביד יותר על כוח העבודה.
קבוצות אוכלוסייה וגיל
בסוף שנת 2017 היו היהודים 87.2% מכלל בני 65 ומעלה (לעומת כ-74.5% מכלל האוכלוסייה) והערבים היו 8.4% (לעומת כ-21% מכלל האוכלוסייה).
חלקם של בני 65 ומעלה היה 13.5% באוכלוסייה היהודית ו-4.7% באוכלוסייה הערבית. חלקם היחסי הנמוך של בני 65 ומעלה בקרב האוכלוסייה הערבית נובע בחלקו מאחוז גדול של ילדים באוכלוסייה זו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.