לראשונה יינתנו קנסות מינהליים על החזקה והובלת ביצים ועופות שלא כדין

וק המועצה לענף הלול והתקנות מכוחו, קובעים הסדרים לשיווק תוצרת לול לרבות מכסות ייצור לחקלאים. כמו כן נקבעו בהם שורת עבירות שאכיפתן במקרה של מגדלים או קבלנים מורשים נעשית דרך הטלת קנסות על ידי ועדת קנסות שהוקמה לפי החוק וביחס לאחרים – דרך הגשת כתבי אישום פליליים. בשל העומסים בבימ"ש ואופיין של העבירות אישרה הוועדה לאכוף חלק מהעבירות שבענף הלול באמצעות קנסות מינהליים, על ידי פקחי המועצה לענף הלול ובפיקוח משרד החקלאות. סכומי הקנסות נועדו לאיין את הכדאיות הכלכלית ונקבעו גם בהתאם לסכומי הקנסות המוטלים על עבירות דומות כגון הברחת ביצים מיהודה ושומרון. הקנסות שנקבעו בין היתר הם: 1000 ₪ לכל 100 עופות המובלים ללא תעודת משלוח או חלק מהם; ו-800 ₪ לכל 600 ביצים לא חתומות או חלק מהן שאדם יחזיק או יוביל שלא לפי התקנות.

הוועדה אישרה את האפשרות לאכוף את העבירות באמצעות קנסות מינהליים מפאת חשיבותה של האכיפה מטעמי בריאות הציבור ומניעת מחלות מדבקות שעלולות לעבור בתוצרת לול, ובשל העובדה שהוצג לה כי מדובר בתופעה נרחבת שיש לתת לה מענה נאות. אך זאת לצד ביקורת של הוועדה על כך שהתקנות מיושנות ואינן מתאימות לימינו. כך הוא הדבר למשל לגבי כמות הביצים שניתן להחזיק לצריכה עצמית בלא שהדבר ייחשב לעבירה.

יו"ר הישיבה חה"כ אורי מקלב (יהדות התורה): "מדובר על סכומים לא מבוטלים של קנסות מינהליים. חייבת להיות בהירות גדולה. מה היעד שלכם? התקנות הרי חוקקו לפני 50 שנה אז למה לא להוסיף סף מינימום של צריכה עצמית. מגדל שהביא לבנו 2 תבניות ביצים, זה היה סף נמוך גם אז וגם היום. מגיעים אליי אנשים שעברו עם 3 תבניות של עופות בערב חג ועוכבו במחסום. אין גם התאמה בין העובדה שלגבי עבירה של הובלה של ביצים לא חתומות יש רף של צריכה עצמית של 60 ביצים שמתחתיו אין עבירה, לבין עבירה של החזקה של ביצים לא חתומות שלגביה אין רף מינימלי כזה. אם בעבירת הובלה יש רף מינימום של צריכה עצמית, קל וחומר שצריך להיות רף כזה גם בעבירת החזקה של ביצים לצריכה עצמית.

אני לא שלם עם התקנות. העברנו בוועדה תקנות רבות אך התקנות הללו לא מובאות בצורה שלמה. דברים השתנו מלפני 50 שנה. בשל חשיבות המאבק בהברחות, נאשר את המעבר של חלקן לאכיפה בקנסות מינהליים, אך אני מציע לכם להכין תקנות מודרניות יותר. נבקש שבעוד שנה וחצי תגיעו לדווח לוועדה על היישום הנוגע לאכיפת התקנות".

עו"ד זיו דניאלי תובע במשרד החקלאות: "היום תחום הביצים והלול נאכף ע"י פקחי המועצה של ענף הלול. במסגרת הדינים יש מספר עבירות שאנחנו מבקשים להפוך אותן למנהליות על מנת שנוכל לעבור לאכיפה באמצעות קנסות מינהליים במקום במסלול הפלילי ולהקל את האכיפה במקום להכתים אדם בעבירה פלילית שכן דרך האכיפה היום היא בהגשת כתבי אישום. הפקחים שמבצעים אכיפה מגישים את התיקים למחלקת התביעות של משרד החקלאות והיא מחליטה אם לסגור את התיק או להגיש כתב אישום. ישיבת ההחלטה נעשית עם יחידת הפיצוח והפקחים עצמם. אנחנו לא מטילים את הקנסות בשטח אלא רק לאחר שעין משפטית עוברת עליהם. האכיפה מתחלקת כנגד מגדלים וכנגד אנשים מזדמנים. המסלול של הקנסות המנהליים יופעל נגד אנשים מזדמנים. הביצים המוברחות משטחי הרשות או המדינה זו מכת מדינה. זה קורה גם כשמישהו עובר את המכסה והוא מעביר ללקוחות מזדמנים במחיר מופחת וכך מגיעות ביצים לא מפוקחות לצרכנים. כאשר אדם מחזיק ביצה שלא הוחתמה כמו שצריך או שזויפה, זו עבירה".

עו"ד אורי סירוטה ממונה תביעות במשרד החקלאות: "גם כיום אין כאכיפה כלפי אדם שהחזיק 50 ביצים בחצרו. ככלל גם אם יגיע תיק של 2 תבניות או קצת יותר הוא נסגר אלא אם מדובר באדם שהוא רצידיביסט. יש לנו עבירות מקבילות בתקנות בע"ח של ייבוא ביצים לא מוחתמות משטחי הרש"פ והקנסות שאנחנו מבקשים לקבוע כאן זהים בסכומים".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.