לראשונה מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה

תבטיח שימוש יעיל יותר במשאבי הקרקע הנדרשים לעיבוד חקלאי ותאפשר לחקלאים להוביל להעלאת הפריון

צוות בין-משרדי, המשותף למשרדי האוצר, החקלאות, המשפטים ורשות מקרקעי ישראל, החליט על מדיניות חדשה להקצאת קרקע חקלאית. הצוות שהוקם לשם בחינת הקרקע החקלאית, קבע כי קרקע חקלאית תוקצה לתקופה ארוכה לצורך ייעול השימוש בקרקע זמנית, כך שתאפשר בין היתר גידול של גידולים צמחיים ארוכי טווח. עד עתה, הקרקע הזמנית הוקצתה לשלוש שנים, כך שלא ניתן היה לגדל בה גידולים ארוכי טווח, כדוגמת מטעים. וכן נמנעו השקעות בקרקע של תשתיות השקיה, דישון וכו'. עתה, הקרקע תוקצה לתקופה ארוכה, וניתן יהיה לגדל בה כל גידול חקלאי ללא תנאים.

מטרת הוועדה הייתה לבחון צעדים שונים בתחום הקרקע החקלאית שיגשרו על הפער שבין מדיניות המקרקעין הרווחת מתקופת קום המדינה לבין התמורות שחלו בתחום העיבוד החקלאי והפיתוחים הטכנולוגיים.

הקצאת הקרקע הזמנית לטווח ארוך וללא תנאים, תבטיח שימוש יעיל יותר במשאבי הקרקע הנדרשים לעיבוד חקלאי ותאפשר לחקלאים להוביל להעלאת הפריון. כמו כן, העלאת הפריון ויצירת תוצרת חקלאית בצורה יעילה יותר, בסופו של יום תתורגם להוזלת מחירים בשוק ולהורדת יוקר המחייה. כמו כן, המהלך יוביל להפחתת הנטל הבירוקרטי לחקלאים. משרד החקלאות יביא את ההחלטה לאישור רשות מקרקעי ישראל.

על פי המדיניות המתגבשת, הקצאת הקרקע הזמנית תינתן לתקופה של עד 21 שנה בשלוש תקופות של 7 שנים כל אחת, אשר יתחדשו אוטומטית כל עוד הקרקע מעובדת כדין. אישור הבקשות יעשה על ידי ועדת מיוחדת שתוקם ברשות מקרקעי ישראל, ויותנה בקבלת אישור ועדת הפרוגרמות שברשות לתכנון במשרד החקלאות. את הבקשה, יהיו רשאים להגיש אחד מהגופים הבאים: ישוב חקלאי, מעבד פרטי, אגודה שיתופית, התארגנות אזורית של אגודות או חברה לעיבוד. בנוסף, המשרד יעודד הקמת אגודות מרכזיות מרחביות אשר תוכלנה לנהל את עיבוד הקרקע עבור אגודות שיתופיות.

בנוסף, הוועדה ממליצה לעודד ולפעול לטובת הקמת שיתופי פעולה בין אגודות שונות במרחבים גיאוגרפיים על מנת להביא לניצול יתרונות לגודל, איגום מקורות לביצוע השקעות והפחתת סיכונים באמצעות מגוון גידולים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.