לראשונה קבלת 'אישור תושב' המזכה בהטבת מס מבלי להגיש בקשה ומבלי להגיע למשרדי הרשות המקומי

לאחר בדיקת קיום התנאים למתן אישור, לשלוח לתושביהן במהלך יזום ומרוכז אישור תושבות מעודכן

רשות המסים אישרה לרשויות מקומיות מוטבות לשלוח לתושביהן במהלך יזום ומרוכז אישורי תושבות, שיאפשרו להם ליהנות מהטבות מס, וזאת כחלק ממאמצי הרשות לשפר את השירות לציבור.

בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, תושבים שמרכז חייהם בישובים מוטבים זכאים להנחה במס בשיעור של 7%-20%. כדי לממש את ההנחה, נדרש למלא בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב (טופס 1312), לצרף מסמכים מאמתים ולפנות פיזית לרשות המקומית. לאחר בדיקה שקיימה הרשות המקומית היא אישרה את דבר התושבות על גבי טופס 1312א' ואותו מסר העובד למעסיק לשם קבלת ההנחה במס.

בהתאם להנחיה החדשה, שגובשה לאור פנייה של מספר רשויות מקומיות מוטבות, יוכלו הרשויות המקומיות, לאחר בדיקת קיום התנאים למתן אישור, לשלוח לתושביהן במהלך יזום ומרוכז אישור תושבות מעודכן (טופס 1312א) וזאת ללא חובה של הגעת התושב למשרדי הרשות ומבלי להגיש טופס בקשה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.