לראשונה :רשות שוק ההון מחייבת את החברות לשלוח המחאה לחוסכים בעלי חשבונות קטנים

כאשר היתרה הצבורה נמוכה מ- 1350 ש"ח, דמי הניהול עשויים להיות גבוהים מהתשואה הצפויה ולשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה היום הוראות הדורשות מחברות המנהלות קופות גמל לשלוח המחאות לפדיון לחוסכים בעלי חשבונות קטנים.

בהתאם לטיוטת ההוראות, החברות ישלחו לחוסכים שלהם יתרה הנמוכה מ-1,350 ש"ח המחאה בדואר. הסיבה לפרסום ההוראות היא שבחשבון בו היתרה הצבורה נמוכה מ- 1350 ש"ח, דמי הניהול עשויים להיות גבוהים מהתשואה הצפויה ולשחוק את יתרת החשבון עד לאיפוסו.

בקופות גמל קיימים כ-1.2 מיליון חשבונות עם יתרות נמוכות (עד 8,000 ש"ח) שאינם פעילים עוד. טיוטת ההוראות מתייחסת בשלב ראשון לכחצי מחשבונות אלו בהם נצברו עד ל- 1,350 ש"ח.

בינואר 2016 נכנסו לתוקף תקנות המאפשרות לחוסכים שבחשבונותיהם עד 8,000 ש"ח, למשוך את כספם בפטור ממס. מבדיקה שערכה הרשות נמשכו עד כה רק כ- 13% מהחשבונות הללו. לאור ההיענות הנמוכה של החוסכים לממש את זכותם למשוך את כספי החיסכון והעובדה שדמי הניהול המינימאליים לחשבונות הקטנים עשויים לנגוס בכספי החיסכון עד כדי איפוסם, החליטה הממונה לנקוט בפעולה יזומה לתשלום הכספים לעמיתים.

הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר: "ההוראה היא בשורה צרכנית המאפשרת לחוסכים לקבל את כספם בפשטות באמצעות הליך שגרתי של פדיון המחאה בנקאית. כאשר זיהינו שחוסכים רבים אינם מממשים את זכותם החלטנו להנגיש ולפשט את התהליך לצורך מיצוי זכויותיהם הפנסיוניות".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.