לרגל הכתרת הרב פינטו, הפייטן חיבר שיר

לרגל הכתרתו של הגאון הדיין רבי יאשיהו פינטו שליט"א לראש אבות בתי הדין של מרוקו, משיק הפייטן הנערץ זיו גבאי שיר לכבודו של הרב – האזינו

לרגל הכתרתו של הגאון הדיין רבי יאשיהו פינטו שליט"א לראש אבות בתי הדין של מרוקו, משיק הפייטן הנערץ זיו גבאי שיר לכבודו של הרב (מתוך הפיוט "סולת נקייה" "מיגל יעקב" )
מילים: רבי שלמה עזרן הי"ו
הסימן של השיר הוא שלמה חזק.

בית ראשון :

שמו יצא בכל מצב עבר, נודע שמו בכל קצוות תבל, רבים נוהרים למעונו, מבקשים את ברכתו, הוא רבנו ואדוננו המלך יאשיהו.

פזמון: ראש ועטרה, תפארתנו, הוא רבנו יאשיהו.

בית שני:

לכל ישראל משקה הוא, מיימי תורתו מרוונו, מחייה את נשמותינו, ומאיר את עייננו, הוא מורנו עטרת ראשנו, רבנו יאשיהו.

פזמון: כנ"ל.

בית שלישי:

מקטנותו וילדותו, מוסר את נפשו וגופו, לכל ישראל בני עמו, תמיד עוזר מכל ליבו, הוא ראשנו ותפארתנו מורנו יאשיהו.

פזמון: כנ"ל.

בית רביעי :

השיב רבים מעוון, לצור יוצרם שוכן מרום, קרבם תחת השכינה, מתוך אהבה וחיבה, הוא אבינו ומלכנו, אדונינו יאשיהו.

פזמון: כנ"ל.

בית חמישי:

חסידותו וצידקותו, פרישותו וענוונותו, קדושתו ויראתו, מעידים על גדולתו, שבחיו מי יספר אין לערוך ולשער.

פזמון: כנ"ל.

בית שישי:

זכות תורתו ומשפחתו, תגן תמיד בעד עמו, תשמור אותם ותצילם, ומכל חטא תרחיקם, ולבל נכשל ונפול, מכל צרה ומכשול.

פזמון: כנ"ל.

בית שביעי:

קהילת קודש שובה ישראל, ישמור אותה תמיד האל, עד ביאת הגואל, תאיר תמיד לישראל, מאור תורתו של מורנו, ועטרת ראשנו.

פזמון: כנ"ל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.