לרגל חנוכה: חיזוק מיוחד לתלמידי ישיבת בני יששכר

לאור קריאתם של גדולי ישראל להתחזק בלימוד התורה בימי החנוכה: חיזוק מיוחד לתלמידי ישיבת בני יששכר בחדרה

 

גדולי ישראל חוזרים ומעוררים מידי שנה על הצורך להתחזק בלימוד התורה בימי החנוכה. "לבני הישיבות והכוללים ה' עליהם יחיו, הן מודעת סגולת ימי החנוכה בהם ביקשו זדים להשכיחם תורתך, וברחמי השי"ת גברו בני חשמונאי והעמידו התורה בישראל, וכבר כתב השל"ה הק' שימים אלו מסוגלים להתמדת התורה יותר מבשאר ימים".

"ועל כן ראוי בימי החנוכה להתחזק ביותר בעסק התורה ובעמלה, וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הק', ויפה עשו בישיבות הקדושות שהנהיגו חיזוק סדרי הלימוד בחנוכה" כתבו גדולי ישראל מכל החוגים והעדות במכתב שפרסמו בקריאת קודש לתלמידי הישיבות והכוללים לקראת ימי החנוכה.

בישיבת 'בני יששכר' בחדרה, זכו לאחרונה להתברך מפיו של מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, ולקבל את ברכתו להתחזקות בלימוד התורה. תלמידי הישיבה ביקשו לקבל על עצמם לקראת ימי החנוכה להתחזק בלימוד התורה לאור קריאתם של גדולי ישראל. שליט"א וזיע"א. על כן החליטו בהנהלת הישיבה בעצה אחת עם חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א אשר מלווה את הישיבה, להתחזק בכתיבת חידושי תורה בימי החנוכה. כמו שכתב מרן החזו"א זיע"א בחשיבות שיש לכתיבת חידושי תורה על איכות הלימוד ועל גדילת התלמידים לגדולי תורה ותלמידי חכמים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.