לרפורמים ונשות הכותל בלבד: רובוט לכתיבת ס"ת (וידאו)

בברלין יצרו רובוט שמתיימר להחליף סופר סתם וכותב ספר תורה,כמובן יש לציין שהספר תורה לא כשר מכיון שרק אדם יכול לכתוב סת״ם, (ספרי תורה ומזוזות), אפשר וזה מתאים לנשות הכותל הרפורמיות. צפו ברובוט

[alooma ref="3d5e12b3f7a4039a45ccb081d9847a80.mp4" src="1" autoplay="1" pid="0"]

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. יש בשחוק הקוביה בקארטין, קליפות אחוזות בסטרא אחרא, וכל מספר מורה על קליפה ידועה, שמעתי כי יש שם עד מספר שלש עשרה. והוא כותב כך, מצאתי תנא דמסייע לדבריו, הרב הקדוש הגאון המקובל האלד'י בספר קדושת לוי, שכך כתב בעניין זה.
  בעל קדושת לוי [דרושים לחנוכה דף ע'] כותב כך, בעוה"ר נפרצה פרצה באחינו בית ישראל, לשחוק בקארטין, אלו הקלפים, כשמו כן הוא, זה קליפה, דהיינו פסולת, מקליפות הטומאה. אבל זהו רק רמז. בכל אופן הוא אומר כך, אבל הוו יודעים, שבכל קארט יש בודאי קליפה גדולה אשר לא ראוי להזכירה. הוא אפי' לא רוצה להזכיר את שמה. סהדי במרומים שלא לדרוש כוונתי, רק להסיר מכשול מבני אדם. דעו אחי ורעי, כמה מכשולות יש בשחוק הזה. אחת, שבודאי בעת הזאת נשכח ממנו יראת ה'. השנית, שבודאי נראה בעיני שהוא גזל. השלישי, שמטמאים את עצמם בקליפות אשר אין ראוי להביא תוך הפה. המשחק הזה, הוא כותב שם שהם עובדים לצורת המלך והשרים, וראיתי בעוד ספרים שמזכירים את עניין זה, א"כ זה לא לחנם. כי בעצם, יש אמנם עוד כמה דברים רעים בדבר הזה. יש עניין של ביטול תורה, ומושב לצים, וכן גזל לאלה המהמרים בהם, שזה עוון חמור. אבל כעת איננו מדברים מהצדדים הללו, כי אנו מדברים אפי' על אנשים שישחקו בלי כסף. אבל מצד ביטול תורה, בודאי שיש. ואפילו ילדים שמשחקים בזה, צריכים לדעת שיש במשחק זה טומאה גדולה.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. מחר (שישי) יופיע קול קורא מיוחד בעיתונות החרדית בו מתייחסים חברי מועצת גדולי התורה לסוגיית הגיוס, הגיור, השבת והדיור. הנה פרסום הראשון את נוסח הקול קורא:

  "לדאבוננו קיימת מגמה בין אנשי השלטון לשלב את החרדים לדבר ה' במקומות שבהם יש סכנה של פריקת עול מלכות שמים ולצורך כך מחוקקים חוקים שונים ומורים הוראות שונות נגד הציבור החרדי הסותרים את הוראות תורתנו הקדושה, ומצד שני מציעים פיתויים שונים כדי להשפיע על אורח החיים של הציבור החרדי בדברים שהם נגד תורתנו הקדושה ונגד המסורת המסורה לנו מדור דור. ולצורך זה גם מרבים להצר את צעדיו של הציבור החרדי ומוסדותיו על כל צעד ושעל. כשכל אלו מונחים על ידי גופים רפורמיים המנסים לעקור את התורה הדת והיהדות ולהרוס כל חלקה טובה בכרם בית ישראל.

  "לאור האמור, ולמען הצלת עולם התורה והיהדות החרדית בכלל, הננו מורים ודורשים כדלהלן: על השלטונות לבטל לאלתר את חוק גיוס בני ישיבות וכוללים בכפיה.

  "הננו מורים לכל בני הציבור החרדי לא לשתף פעולה עם כל תוכניות הצבא למיניהן, לא להתגייס לצבא, לא להשתלב בשח"ר, שרות אזרחי, תנועות נוער למיניהן ושאר התוכניות שהצבא מציע לציבור החרדי, בכל אופן וצורה שהיא. ולא להתפתות לפיתויים הכספיים המוצעים בכל אלה, בטענות של פרנסה וכיו"ב.

  "אנו קוראים ברגע האחרון לגורמים האחראיים לפעול בכל כוחם שלא לשנות את מערך הגיור בארה"ק ולא להביא למצב שהיהדות החרדית בעולם כולו תיאלץ לנהל רישום ספר יוחסין באופן עצמאי דבר שיביא לקרע ולפילוג עמוק בעם ישראל.

  "אנו קוראים לגורמים האחראיים לפעול בכל כוחם שלא לפרוץ את חומות השבת בערים שונות, באופן של הפעלת מקומות ציבוריים תוך חילולי שבת המוניים באופנים שלא נעשו עד כה. ומורים לכל בני הציבור החרדי ללחום נגד תופעה זו בכל הדרכים העומדים לרשותם.

  "אנו פונים בזה לממונים על נושא הדיור בארה"ק לדאוג לצרכי הדיור של הציבור החרדי, בתנאים שהציבור יוכל לעמוד בהם. ולשלבם בכל ההטבות הניתנות לציבור הכללי לצרכי דיור. ומקוים אי"ה למנות ועדת עסקנים נבחרים לצורך מציאת פתרונות לדיור הציבור החרדי".

  "הננו פונים לרבבות עמך בית ישראל בקריאה: "עם ה' חזקו ונתחזקה". לימוד התורה וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה, הם חומת המגן לעם ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם אשר יעמדו בזמנים קשים הפוקדים את בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם לבטל מהם כל מיני גזרות קשות ורעות, ויש להתחזק עשרת מונים בצניעות בלימוד התורה וקיום מצוותיה בטהרה, וכל דקדוקי ההלכה.

  "ואנו בתפילה ובקשה להשי"ת שיחיש לגאלנו ולהוציאנו מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול ונזכה שכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, בביאת משיח צדקנו בב"א".

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב