לשם מצות: החבורות הגיעו לבית הגר"ח

 

במעמד משגיחים,ראשי הכוללים ורבני הקהילות החרדיות בארה"ק החלה אפיית המצות במאפיית "מצות חבורה בית שמש", לאחר שהושלמו כל ההכנות המדוקדקות וסידורי הכשרות ברמה הגבוהה ביותר מבין המאפיות למצות הפועלות בארץ. קהילות מהארץ ומחו"ל המעריכים את הידורי הכשרות המחמירים ביותר שהונהגו במאפיה זו, דואגים כבר בימים אלו להבטיח את זמן האפיה לקהילותיהם.

לקראת תחילת האפייה, נכנסו בעלי המאפיה ומנהליה יחד עם משגיחי הכשרות למעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וקיבלו את ברכתם החמה שאכן יהיו המצות מהודרות בכל דקדוקי ההלכה ושלא תצא תקלה מתחת ידם.

כידוע, הרשה רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לפרסם בשמו, כי הוא מורה לכל השואלים אותו ולבני ביתו לקנות מצות ממאפיה זו. כן הביע את שביעות רצונו מכך שקיימת חשיבות גדולה בכשרות המצות, כאשר מנהל המאפיה הינו תלמיד חכם.

כאמור, החלה אפיית מצות יד ומכונה במאפיית המצות "מצות חבורה בית שמש", כאשר במקביל החלו העבודות של טחינת החיטין בטחינת יד וטחינת מכונה, לאחר שהרבנים והמפקחים מטעם רבני הקהילות החרדיות, עמדו מקרוב אחר כל הנעשה בכל אגפי המאפיה, וכן בדקו את אבני הריחיים, כך שהכל יבוצע ברמת הכשרות המהודרת ביותר.

אפיית המצות נעשית מחיטים שנקצרו בקיץ תשע"ג, וכל הליך הקציר נעשה בהתאם להוראות של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, אשר במשך כל השנים הורה, כי הנהג המפעיל את הקומביין בקציר החיטה, יהיה שומר תורה ומצוות, כך שבכל פעולות הקצירה, הדישה והזרייה, יכוון היטב לעשות את כל העבודות לשם מצות מצוה. ואכן, מנהלי המאפיה הצליחו לעמוד בדרישה זו, ואברך חרדי הפעיל את הקומביין בכל השדות בהן נקצרה חיטה לאפיית מצות.

יצויין, כי מרן החזון איש זצוק"ל הורה שלא להשתמש למצות במעשר ראשון מאחר ובמצוות מצות נאמר "לכם", ולמרות ההוצאה הכספית הגדולה הכרוכה בכך, לאחר מתן המעשר ראשון ללוי כדי, הרי שכולו מוצא מתוך המאפיה, ואין משתמשים בו כלל לאפיית מצות.

במאפייה החדישה והמשוכללת בבית שמש, קיימים חידושים מופלגים בכל מערך הטחינה אשר אינם קיימים במקומות אחרים. כן קיימת הקפדה להשיג "מים שלנו" ישירות ממימי התהום ללא כל תוספות של כלור, כדעתו של מרן הגאון מטעשבין זצ"ל, אשר התנגד בתוקף להשתמש במים אלו לצורך אפיית מצות. התנור לאפיית מצות יד גדול באופן משמעותי, כדי למנוע כל חשש של נגיעת מצה במצה וכן להעברת מצות על גבי מצות אחרות, עד לקבלת מצות האפויות היטב בתנור המוסק בעצי זית בלבד.

גם באגף הגדול אפיית מצות מכונה, קיימים חידושים מופלגים שכל מטרתם נועדה כדי להגיע לרמת כשרות מהודרת ביותר. כל חלקי מערכת הלישה והחירור מתפרקים בכל ח"י רגעים, אז מופסקת העבודה מופסקת לחלוטין וכל המכונות עוברות שטיפה ונקיון בלחץ מים ואוויר.

הידורים יחודיים במינם הונהגו גם בכל הנוגע לפי התנור, ומרנן ורבנן גדולי הפוסקים זצוק"ל ויבלחטו"א נתנו את הסכמתם המליאה לשיטה שהונהגה במאפיה, כך שלא יהיה כל חשש של חום בפי התנור לפני כניסת המצות לתנור, ומיד עם כניסת המצות לתנור, חום התנור הוא בשיעור כזה שמסוגל כבר לאפות את המצות בפרק זמן קצר יחסית.

מנהלי המאפיה ציינו, כי הן סמוכים ובטוחים שציבור בני התורה המדקדקין ידע להוקיר ולהעריך את ההשקעה הגדולה שנעשתה במאפיה, בכל הפרטים והדקדוקים בהידורי הכשרות. כן ציינו, כי הרישום המוגבר ל"חבורות" מהווה הוכחה ניצחת וברורה, כי מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א לצד ראשי ישיבות, רבנים ומורי הוראה מהיושבים ראשונה במלכות התורה וההלכה, גמרו את ההלל על המצות מתוצרת "מצות חבורה בית שמש".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.