לשמור על המחנה הטהור

הגיע הזמן להחליט לאיפה אנחנו שייכים! אי אפשר להיות מצד אחד עם ה' יתברך – וגם לעשות עבירות, ולא ללכת בדרך התורה. לעשות מעשה זמרי ולקבל שכר כפנחס! טורו של הרב יצחק לסרי רב במרלינד שבארה"ב

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר א"כ למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'"
הפרשה מספרת איך שיצחק ורבקה מתפללים לקב״ה שיפקוד אותם בילדים. כי שניהם היו עקרים. והקב״ה ענה להם והנה תאומים בבטנה.

ויתרוצצו הבנים בקרבה- שכל פעם שהייתה הולכת ליד בית כנסת אז היה בועט לצד כאילו רוצה לצאת, וכשהייתה עוברת ליד מקום של עבודה זרה היה בועט מהצד השני, כי רצה לצאת. והיה מאוד קשה לה עם זה, לכן הלכה לשאול בבית המדרש של שם ועבר.
אמר לה- תשמעי יש לך תאומים, ושני לאומים ממעייך יפרדו.. ואז היא נרגעה.

ולכאורה לא מובן מה ענה לה שהיא פתאום נרגעה? הרי אם היה לה כאבים מקודם, או מפריע לה שהם מתרוצצים, א״כ מה ניחם אותה בתשובה שיש לה שני תאומים?

אלא שמעתי ביאור נפלא בשם ר׳ שלום שבדרון זצ״ל הדרשן הירושלמי הוא ביאר כך- שכל הזמן רבקה פחדה שמא יש לה בן אחד שרוצה להיות גם בבית מדרש, וגם ללכת לעבוד עבודה זרה, ולכן כשהוא אמר לה שיהיה לה בן אחד צדיק ובן אחד רשע, היא נרגעה, משום שאמרה עדיף לי בן אחד צדיק ובן אחד רשע, מאשר בן אחד שהוא באמצע.. גם כביכול צדיק וגם עושה עבירות.
לפעמים אנו רוצים להתחזק ורוצים להתקרב לבורא עולם, אבל קשה לנו לעזוב לגמרי את ההרגלים הישנים, וכל מיני תענוגות והבלים שהיינו עושים פעם, ומנסים להיות מצד אחד דתיים ולעשות מצוות. ומצד שני עדיין שקועים בחומריות ועבירות,

וזה מה שרואים כאן בפרשה- עניין הניתוק. צריכים לדעת איפה אנחנו שייכים! אי אפשר להיות באמצע! לטעום מכל העולמות!

כמו שמצינו אצל נביאי הבעל ואליהו הנביא שאמר להם- עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים?? אם הבעל לכו אחריו ואם ה' הוא האלוקים לכו אחריו!

אי אפשר להיות מצד אחד עם ה' יתברך – וגם לעשות עבירות, ולא ללכת בדרך התורה. לעשות מעשה זמרי ולקבל שכר כפנחס!

כמו שאמר רבא לתלמידיו -דלא תרתו תרתי גהנום! גם לא להיות עובד ה', וגם ח"ו לעשות עבירות.

לפעמים אדם מתחיל להתחזק, ומתחיל לשמור שבת, כשרות, וכו', אבל הוא חושב שהוא בסדר גמור, תגידו תודה שאני מניח תפילין ושומר שבת!

אנשים אומרים – אל תהיה קיצוני, אל תהיה פנטי, תהיה "דתי לייט" זה בסדר גמור. הבעיה שהם לוקחים את זה כדרך חיים ונשארים כך כל חייהם בלי להשתנות או להתחזק! אתה לא עושה טובה לאף אחד שאתה מקיים מצוות, חוץ מלעצמך! ה' יתברך רוצה שתבחר בדרך שלו! שתלך אחריו. לא רק לצאת ידי חובה.

אמנם כל מעשה שאנחנו עושים נחשב בעיני ה' יתברך, אבל צריכים להחליט באיזה דרך אנו רוצים לבחור, בדרכו של ה' יתברך, או ח"ו בדרך אחרת.

משל לאדם שעולה לאוטובוס בדרך לעיר מסויימת, אמנם הדרך היא ארוכה, ויש הרבה תחנות לפניו, אבל לפחות עלה לאוטובוס הנכון. אבל מי שחושב שהוא עושה טובה בזה שהוא מקיים תורה ומצוות, ומצד שני עושה ככל העולה על רוחו, הוא תמיד נשאר באמצע! הוא לעולם לא יגיע ליעד!
אל תהיה פושר! הגיע הזמן להחליט!!

יש אנשים שיכולים ללמד ולעשות חסדים, וחושבים שהם צדיקים, אבל בלב פנימה הם רוצים לטעום מהעולם בחוץ, רוצים להנות מעץ הדעת.

לא היה דור כזה כמו היום שיושבים ונהנים מעץ הדעת!! רוצים להנות מכל העולמות.
התורה באה ואומרת לנו, שאדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. אי אפשר להיות מצד אחד בצד הקדושה ולרצות דברים אחרים ג"כ. העולם מלא פיתויים ונסיונות בלי סוף. הכל נכנס לבתים של כולם. רואים הכל, ויודעים הכל. וזה העבודה שלנו, לשמור על המחנה הטהור. לשמור על הילדים שלנו ועל עצמינו, להכניס כמה שיותר קדושה ותורה לבית ולא ח"ו דברים אחרים.

ילד גודל ורואה מה חשוב לאבא שלו. כמה זמן הוא על הפלאפון או על המחשב. וכמה זמן הוא לומד. אדם נבחן לפי מה שהוא משבח ומהלל-כמו שכתוב כמצרף לכסף..ולזהב..איש לפי מהללו. כמו שרוצים לדעת מה שוייו של כסף וזהב צריך לצורפו. כך אדם אם רוצים לדעת איפה הוא-תראה ממה הוא מתלהב. אם הוא מתלהב מלימוד תורה. מדפי גמרא. מסברא ישרה או משיעור טוב. זה סימן שהראש שלו שם. אבל אם הוא מתלהב מדברים גשמיים או מכל מיני שטויות אחרים. יכול להיות שהוא לומד בכולל או בישיבה, אבל הוא לא באמת שם. זה לא באמת חשוב לו.

אנו נמצאים בדור מאוד קשה-דור של בירור. החומה עומדת לרדת, ואנו צריכים לדעת איפה אנחנו. האם בצד של קדושה, של תורה, או ח"ו בצד השני.

רבקה ידעה שאם יש לה בן שרוצה גם את זה וגם את זה- לא שווה לה החיים! כי מי שרשע יש סיכוי שיחזור בתשובה. אבל מי שבאמצע הוא תמיד מרגיש טוב עם עצמו. הוא חושב שהוא בסדר, לא מבין מה רוצים ממנו.

כולנו רוצים להתחזק ולהתקרב לבורא עולם.. צריך ללמד מוסר. החזק במוסר אל תרף. זה הדבר היחיד שיכול לעורר אותנו. ונתפלל לבורא עולם, אל תביאנו לידי נסיון. אמן!
יהי רצון שנתחזק ונהיה עובדי ה׳ באמת!!

שבת שלום ומבורך! וחודש טוב!
הרב יצחק לסרי
לוס אנג'לס -ארה"ב
www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.