מאבק גיוס בנות עולה מדרגה: "הצלחנו להשיג כדורי רעל"

בשכונות החרדיות בירושלים ובית שמש, נתלו כרוזים בהם נקראו בנות ישראל להיערך לקראת האפשרות שבו יתבקשו להתגייס

בשכונות החרדיות בירושלים ובית שמש, נתלו כרוזים בהם נקראו בנות ישראל להיערך לקראת האפשרות שבו יתבקשו להתגייס וליטול בין היתר כדורי רעל למקרה שיתבקשו להתגייס לצה"ל.

במודעה נכתב כי "היות ולאחרונה אנו עדים על כל מיני התנכלויות מטעם גורמי צבא השמד לבנות ישראל כשרות שמנסים הם להעבירם מדתם ולהפקירם להווי ההתבוללות החילוני. וכבר נכתב פסק דין של החזו"א שהורה בעת גזירת גיוס בנות להידקר בסכין.

"לכל מקרה שלא יקרה הצלחנו להשיג כדורי רעל "כשרים" בהכשר העדה החרדית", נכתב במודעה. "את הכדורים ניתן להשיג בעצרות התפילה המתקיימות מדי שבוע.

אך הודגש כי "השימוש בכדורים אך ורק בהוראה מפורשת מרב או כשמצוות התורה מחייבת אותנו בכך".

על המודעה חתומים ארגון אנונימי העונה לשם "ועד מוסרי נפש", שלא מוכר עד כה כפעיל במאבק הגיוס, ייתכן שמתנגדי המאבק הפיצו מסמך הומוריסטי במטרה לנגח את המאבק שתפס כנגד תקנות הגיוס לאחרונה תאוצה.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. "וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" הקפדתו של רבן של ירושלים, הגאון הגדול ר' שמואל סלנט זצוק"ל בענייני קדושה וצניעות היו בראש המערכות לא היה נושא פנים בדבר זה... מעשה באחת מנכדותיו הצעירות של ר' שמואל סלנט זצוק"ל שהורידה את לבוש ה"שאל" שהיה נהוג בימים ההם לבנות ולנשים, והתחילה להתלבש כפי האופנה החדשה ר"ל, מיד קרא הרב לבנו, אביה של צעירה זו וביקש ממנו: אמור נא לבתך שתסיר מיד את המלבוש החדש, ותלבש שוב את ה"שאל" כמו שהאמה לובשת, אחרת אצטרך לילך בכל בתי כנסיות שבירושלים ולהכריז שמעשה זה הוא נגד רצוני, ואף שמחיתי ברבים על כך. עוד מעשה נורא, שאירע בזמנו של ר' שמואל סלנט זצוק"ל בענייני קדושה וצניעות, בלידות רבות בירושלים התינוקות נותרו בחיים, אולם היולדות שבקו חיים ל"ע, והיה צער גדול למשפחות רבות בירושלים עיה"ק. והמגיפה לא פסקה. באו רבים בתחנונים לרב הראשי, רבי שמואל סלנט ז"ל, והציעו לו 'אולי נעשה איזה יום של תענית או קריאת תהילים המונית?' אמר להם הרב 'זה לא יעזור'. יש כאן נגע שאותו-עצמו צריך לבער, לכן תהלים ומשניות לא יעזרו לבטל הגזרה אלא שאני לא יודע מה הנגע. מיד קרא ר' שמואל סלנט זצוק"ל לכל רבני ירושלים, וישבו שלושה ימים בשק ואפר ובתענית כדי לעשות שאלת חלום על מה באה הצרה הזאת. לאחר כל זה שאלו את שאלת החלום, והתשובה הייתה "השלייף" (החגורה-בעברית) היא זו שגרמה את הַמַּגֵּפָה הנוראה. והרבנים מיד הבינו את הדבר, שהיה שם איזה רשע שהתחיל למכור לנשות ירושלים חגורה שגורמת לבגדים להיות צמודים ולא צנועים. וידוע שאלוקי ישראל שונא פריצות, לכן קרה המגפה. עוד באותו יום גירשו מירושלים את מוכר החגורות, והחרימו מי שתעז ללבוש החגורה " וְהַמַּגֵּפָה נֶעֱצָרָה. עוד סיפור על כחא דהיתרא, לצד גאונות מופלאה ר' שמואל סלנט זצוק"ל היה פוסק מובהק, בעל נטייה להקל בפסיקת הלכה, ובעל בקיאות גדולה בתורה. מסופר עליו כי היה פוסק בשאלות שנשאל על פי זיכרונו, בלא לעיין בספרים, וכן הסתמכו על פסיקותיו אף באחרית ימיו, כאשר היה כמעט עיוור, בשל בקיאותו הרבה. הרב סלנט התפרסם גם בפיקחותו וחוכמתו, וישנם סיפורים רבים על כך. למשל: פעם בישלו הרבה בשר לצורך סעודת נישואין ובמקרה נשפך כד של חלב בשיעור דמינכר לתוך תבשיל הבשר, אספו כל טיפות החלב שנשפכו מחוץ לתבשילים ומה שנשאר בכד, ומדדו יפה ומצאו שחלק החלב שניגר לתוך התבשילים יש בו כדי לאסור את התבשילים. המחותנים היו אובדי עצות, כי מלבד ההפסד המרובה לא היה סיפק בידם להכין תבשילים אחרים, ושעת החופה קרובה. הביאו את השאלה לפני רבי שמואל ז"ל באפס תקווה שימצא צד היתר. ביקש רבי שמואל מהשואלים לבוא אחר שעה. חשבו הבריות שודאי ברצונו לעיין בהלכה, אולי ימצא צד היתר, כשחזרו אליו בפעם השניה, הורה להם: מותר! ראה שהם מפקפקים, ואמר להם: הודיעוני שעת הסעודה ואבוא בעצמי לאכול מן התבשילים. לאחר זמן נתברר, שרבי שמואל ז"ל שלח לקרוא אליו את החלבן, וביקשו לגלות לו את האמת אם הוא מדלל מים בחלב וכמה, והבטיח הרב לא לגלות זאת לאיש. החלבן הודה, ורבי שמואל חישב ואחרי סיכומו נתרבה שיעור ההיתר ובטל האיסור. אותו חלבן אח"כ חזר בתשובה וממנו נודע הדבר. עוד מעשה שנכנסו אליו אנשי ציבור נכבדים מטובי העיר ושטחו לפניו הצעתם: רבים המטיילים בשבת מחוץ לחומות העיר העתיקה ואין שם עירוב ונכשלים באיסור הוצאה בשבת יגזור נא רבי ובית דינו שאסור לטייל מחוץ לעיר והכל ישמעו וייראו! השיב להם ר' שמואל סלנט זצוק"ל ואמר חושש אני למיעוט שלא ישמעו בקולי ואיני גוזר מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. נחרדו המבקשים ושאלו רבינו מי יזיד חלילה לעבור על האיסור? והלא דבריו נשמעים על הכל! אמנם כן השיב להם ר' שמואל בנחת דברי ברוך ד' נשמעים תמיד, ברם יודעים אתם למה? מפני שמעולם לא גזרתי גזירה על הציבור אלא אם הייתי בטוח שכל הציבור יקבלוה בלב מלא רצון ובנפש חפצה. אם כן נענו המבקשים יגזור נא והכל שומעים ומצייתים לקולו! אמר להם, מופת כזה שיהיה הקול נשמע אל כל ישראל לא קרה אלא למשה רבינו - רבם של כל ישראל, אבל נחנו מה? - אבל בעניני צניעות יצא נגד כולם בלי פחד!!! ואם היה בחיים היה מוחה בכל כוחו נגד גיוס השמד והזימה!!! מאבק גיוס בנות עולה מדרגה: "הצלחנו להשיג כדורי רעל" וכו'

  "וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ"
  הקפדתו של רבן של ירושלים, הגאון הגדול ר' שמואל סלנט זצוק"ל בענייני קדושה וצניעות היו בראש המערכות לא היה נושא פנים בדבר זה…

  מעשה באחת מנכדותיו הצעירות של ר' שמואל סלנט זצוק"ל שהורידה את לבוש הצנוע -ה"שאל"- שהיה נהוג ללבוש בימים ההם לבנות ולנשים, והיא התחילה להתלבש כפי האופנה החדשה ר"ל, מיד קרא הרב לבנו, אביה של צעירה זו וביקש ממנו: אמור נא לבתך שתסיר מיד את המלבוש החדש, ותלבש שוב את ה"שאל" כמו שהאמה לובשת, אחרת אצטרך לילך בכל בתי כנסיות שבירושלים ולהכריז שמעשה זה הוא נגד רצוני, ואף שמחיתי ברבים על כך.

  עוד מעשה נורא, שאירע בזמנו של ר' שמואל סלנט זצוק"ל בענייני קדושה וצניעות, בלידות רבות בירושלים התינוקות נותרו בחיים, אולם היולדות שבקו חיים ל"ע, והיה צער גדול למשפחות רבות בירושלים עיה"ק. והמגיפה לא פסקה. באו רבים בתחנונים לרב הראשי, רבי שמואל סלנט ז"ל, והציעו לו 'אולי נעשה איזה יום של תענית או קריאת תהילים המונית?' אמר להם הרב 'זה לא יעזור'. יש כאן נגע שאותו-עצמו צריך לבער, לכן תהלים ומשניות לא יעזרו לבטל הגזרה אלא שאני לא יודע מה הנגע.

  מיד קרא ר' שמואל סלנט זצוק"ל לכל רבני ירושלים, וישבו שלושה ימים בשק ואפר ובתענית כדי לעשות שאלת חלום על מה באה הצרה הזאת. לאחר כל זה שאלו את שאלת החלום, והתשובה הייתה "השלייף" (החגורה-בעברית) היא זו שגרמה את הַמַּגֵּפָה הנוראה. והרבנים מיד הבינו את הדבר, שהיה שם איזה רשע שהתחיל למכור לנשות ירושלים חגורה שגורמת לבגדים להיות צמודים ולא צנועים. וידוע שאלוקי ישראל שונא פריצות, לכן קרה המגפה. עוד באותו יום גירשו מירושלים את מוכר החגורות, והחרימו מי שתעז ללבוש החגורה " וְהַמַּגֵּפָה נֶעֱצָרָה.

  עוד סיפור על כחא דהיתרא, לצד גאונות מופלאה ר' שמואל סלנט זצוק"ל היה פוסק מובהק, בעל נטייה להקל בפסיקת הלכה, ובעל בקיאות גדולה בתורה. מסופר עליו כי היה פוסק בשאלות שנשאל על פי זיכרונו, בלא לעיין בספרים, וכן הסתמכו על פסיקותיו אף באחרית ימיו, כאשר היה כמעט עיוור, בשל בקיאותו הרבה. הרב סלנט התפרסם גם בפיקחותו וחוכמתו, וישנם סיפורים רבים על כך. למשל: פעם בישלו הרבה בשר לצורך סעודת נישואין ובמקרה נשפך כד של חלב בשיעור דמינכר לתוך תבשיל הבשר, אספו כל טיפות החלב שנשפכו מחוץ לתבשילים ומה שנשאר בכד, ומדדו יפה ומצאו שחלק החלב שניגר לתוך התבשילים יש בו כדי לאסור את התבשילים. המחותנים היו אובדי עצות, כי מלבד ההפסד המרובה לא היה סיפק בידם להכין תבשילים אחרים, ושעת החופה קרובה. הביאו את השאלה לפני רבי שמואל ז"ל באפס תקווה שימצא צד היתר. ביקש רבי שמואל מהשואלים לבוא אחר שעה. חשבו הבריות שודאי ברצונו לעיין בהלכה, אולי ימצא צד היתר, כשחזרו אליו בפעם השניה, הורה להם: מותר! ראה שהם מפקפקים, ואמר להם: הודיעוני שעת הסעודה ואבוא בעצמי לאכול מן התבשילים.
  לאחר זמן נתברר, שרבי שמואל ז"ל שלח לקרוא אליו את החלבן, וביקשו לגלות לו את האמת אם הוא מדלל מים בחלב וכמה, והבטיח הרב לא לגלות זאת לאיש. החלבן הודה, ורבי שמואל חישב ואחרי סיכומו נתרבה שיעור ההיתר ובטל האיסור. אותו חלבן אח"כ חזר בתשובה וממנו נודע הדבר.

  עוד מעשה שנכנסו אליו אנשי ציבור נכבדים מטובי העיר ושטחו לפניו הצעתם: רבים המטיילים בשבת מחוץ לחומות העיר העתיקה ואין שם עירוב ונכשלים באיסור הוצאה בשבת יגזור נא רבי ובית דינו שאסור לטייל מחוץ לעיר והכל ישמעו וייראו! השיב להם ר' שמואל סלנט זצוק"ל ואמר חושש אני למיעוט שלא ישמעו בקולי ואיני גוזר מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. נחרדו המבקשים ושאלו רבינו מי יזיד חלילה לעבור על האיסור? והלא דבריו נשמעים על הכל! אמנם כן השיב להם ר' שמואל בנחת דברי ברוך ד' נשמעים תמיד, ברם יודעים אתם למה? מפני שמעולם לא גזרתי גזירה על הציבור אלא אם הייתי בטוח שכל הציבור יקבלוה בלב מלא רצון ובנפש חפצה. אם כן נענו המבקשים יגזור נא והכל שומעים ומצייתים לקולו! אמר להם, מופת כזה שיהיה הקול נשמע אל כל ישראל לא קרה אלא למשה רבינו – רבם של כל ישראל, אבל נחנו מה? – אבל בעניני צניעות יצא נגד כולם בלי פחד!!! ואם היה בחיים היה מוחה בכל כוחו נגד גיוס השמד והזימה!!!

  מאבק גיוס בנות עולה מדרגה: "הצלחנו להשיג כדורי רעל" וכו'

  אסור להתגייס ע"פ תורתינו הק' "וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" |
  הגב