במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל אלפים עלו היום (חמישי) לציון השל"ה הק' השוכן בטבריה – צפו בוידאו וגלריית ענק

ערב ראש חודש סיון הוא זמן גדול שבו מתכנסים המוני בית ישראל להתפלל ולזעוק על המצב הקשה בארץ ישראל בפרט ובכל העולם בכלל, זאת בעקבות קריאת קודש של רבני וגדולי הדור שיום זה מסוגל לביטול גזירות מעל בית ישראל.

מנהג עתיק ומפורסם נהוג לעלות לציונו של השל"ה הק' הלא הוא רבינו השל"ה שחיבר וליקט מספר תפילות. הנפוצה שבהן היא תפלת האב על הבנים שהשל"ה מעתיקה בספרו מהקדמונים וכותב לאומרה בערב ראש חודש סיון, ומקובל לכנותה בשם "תפלת השל"ה", הגם שלא הוא מחברה.

תפלה זו נדפסה ומצורפת בהרבה סידורי תפלה, קטע מתוך התפלה: "…באתי לבקש ולחנן מלפניך שיהא זרעי וזרע זרעי עד עולם זרע כשר ואל ימצא בי ובזרעי ובזרע זרעי עד עולם שום פסול ושמץ, אך שלום ואמת וטוב וישר בעיני אלהים ובעיני אדם ויהיו בעלי תורה וכו' ותן להם בריאות וכבוד וכח, ותן להם קומה ויופי וחן וחסד, ויהיה אהבה ואחוה ושלום ביניהם, ותזמין להם זווגים הגונים מזרע תלמידי חכמים וכו'…".

יצויין כי את יום זה אף ארגוני הצדקה הרבים מנצלים למען הנזקקים,  רבנים חשובים עלו היום (חמישי) לציונו של השל"ה כדי להתפלל ולעורר רחמים על כל התורמים לארגוני הצדקה של "קופת העיר" ו"ועד הרבנים", לרגל המעמד המכונה בפיהם "מסע קודש להתחנן על נפש צאצאינו", הקימו המארגנים מתחם מיוחד עם במה למרנן גדולי הדור שליט"א שבאו במיוחד להעתיר על התורמים של ידי זה יזכו לחסדים וישועות, וההורים יזכו לנחת מהצאצאים.

התפילה נכתבה לפי הסדר שכתב הגאון רבי יעקב אדלשטיין לועד הרבנים, בהם נאמרו עשרה פרקטי תהילים שעליהם כתב השל"ה הק' "שהם עושים רושם רב למעלה", לאחר מכן נאמר היהי רצון שלאחר התהילים באמירת י"ג מידות של רחמים, ואח"כ אמרו כל גדולי הדור בהם מרן הגר"ש אויערבאך, הגר"י אדלשטיין, מרן רבי דוד אבוחצירא, הגאון רבי עזריאל אויערבאך ועוד רבנים ואדמורי"ם חשובים את תפילת השל"ה המפורסם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.