מבוכה למשטרה: השופטים שיחררו את כל עצורי 'מרכז ההצלה'

בית המשפט שיחרר את כל העצורים שנעצרו אתמול בפשיטה על ״מרכז ההצלה״ במאה שערים. השופטת מיכל הירשפלד  נזפה במשטרה על עצם המעצר  ״איזו עבירה יש בהתנגדות לגיוס?!״

יש שופטים בירושלים: בית המשפט שיחרר את כל העצורים שנעצרו אתמול בפשיטה על ״מרכז ההצלה״ במאה שערים. השופטת מיכל הירשפלד  נזפה במשטרה על עצם המעצר  ״איזו עבירה יש בהתנגדות לגיוס?!״

מפרוטוקול הדיון היום עולה כי המשטרה ביצעה אתמול את המעצרים ללא צו מעצר. בלי שיהיו בידיה ראיות לפעילות עבריינית מצד העצורים. המשטרה טענה ״הם היו במקום״ השופטת הדפה את טענה ואמרה שלהיות במקום אין בו כל עבירה.

העצורים אברהם מינצברג  שלמה גנזל וחיים לוינגר שוחררו ללא תנאים מגבילים כאשר במהלך הדיון התעמתה השופטת עם המשטרה והגנה על זכותם להפגין נגד הגיוס.

השופטת חתמה את פסק הדין בנזיפה קשה, ״לא למותר לציין כי לא מצאתי גם שמתקיימות למשיבים  עילות למעצר  של מסוכנות, ולא של שיבוש במיוחד בנסיבות אלה שבהם לא קיים חשד סביר למיוחס להם. לפיכך לא מצאתי להאריך את מעצרם של המשיבים ואני מורה על שחרורם

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אנחנו מתגעגעים לדבריו של מרן הסטייפלער זצוק"ל, שבעל עבירה לא יכול לעבור על מפתן ביתו. ומה קורה היום, כל בעל עבירה יכול לחייך ולהיכנס בכל מקום. איפה הסטייפלער שהקדושה שלו לא סבלה בעל עבירה, היום שורצים חרד”קים בכל מקום, ואם יהודי צועק עליהם, מכים אותו. סר מרע משתולל. צריכים להקיא את כל אלו. את החר”דקים ואת כל אלו ששלחו אותם ותומכים בהם, כלל ישראל לא יכול להכיל חוק כזה שמעודד כאלה

  הנה דברי קודש הקדשים הצדיק הגאון הרב סנדר ארלנגר שליט”א: “הח”כים שמחזקים הגיוס – כידוע לכולם, הם בכלל לא חרדים; והלוואי שלא יהיו בעולם” במהלך כינוס רבני הפלג הירושלמי נגד חידוש תיקון גזירת חוק הגיוס, תקף הרב סנדר ארלנגר שליט"א את כל חברי הכנסת החרדים ואמר כי היום שורצים חרד”קים נואפים בכל מקום, צריכים להקיא את כל אלו שגרמו חוק גזירת הגיוס החדש:
  הרב הצדיק רבי סנדר ארלנגר נשא נאום חריף בכינוס ראשי הישיבות ומרביצי התורה, המזוהים עם “הפלג הירושלמי”, בראשותו של הגר”ש אוירבך, שהתקיים במוצאי שבת האחרון באולמי תמיר בירושלים. בכינוס נטען כי מטרת החוק היא הקטנת עולם הישיבות לטובת השירות הצבאי והיציאה למעגל העבודה. בכינוס הוכרז בשם הרב אוירבך כי אין להתייצב בלשכות הגיוס.
  הנה עיקרי דבריו של רבי סנדר ארלנגר. “עת לחשות ועת לדבר, קשה לדבר אבל עוד יותר קשה לשתוק. אני נמצא פה בשליחות גאב”ד העדה החרדית הרב וייס שליט”א כדי לחזק את המערכה נגד הגזירה הרעה של הגיוס, חלק מהגזירה היא גם ההסכמה עם הגזירה הזאת. וגם אם לא יקרה כלום ואני מקווה שיהיה כך, הרי זה חילול השם איום ונור”א.
  הרב ארלנגר עבר להתקפה חריפה נגד חברי הכנסת החרדים לשעבר הפועלים בשליחות מרנן ורבנן מנהיגי הדור האחרון, ואמר כי “החילונים חוגגים ומתלוצצים עלינו איך אפשר למכור את כל התורה שלנו תמורת תקציבים עם הסכמים ופשרות על-ידי חברי כנסת חרדים, ‘חרדים’ במרכאות, הלוואי שלא יהיו כאלו ח”כים בעולם, הם לא חרדים ולא כלום. הם לא שלוחי דידן ולא שלוחי דרחמנא. יבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים, זה חילול השם שלא היה כמוהו, איך הוציאו חצי מליון אנשים לרחובה של עיר עבור חילול השם. על החילול השם הזה צריכים להוציא כמה מיליונים לרחובה של עיר?
  יש בעם ישראל יהודים בני שמונים ותשעים מזקני תלמידי החכמים שבדור, שהכירו את הבריסקער רב זצוק”ל את החזון איש זצוק”ל ואת הטשיבינער רב זצוק”ל והם אומרים לנו מה הייתה דעתם, מרן ראש הישיבה אמר שהטשיבינער רב נאלם דום כשרק שמע שמדברים עם הצבא”, המשיך הרב ארלנגר, “רבותי, מה היה אומר על החוק הסטייפלער, מה היה אומר החזון איש והבריסקער רב? זה הרי איום ונורא. אין כבר גדולי ישראל? שכחנו את כל העבר? יש אתנו עדות חיה מתלמידי הבריסקער רב ומבניו, תלמידי החזון איש, תלמידים של ר’ חצקל אברמסקי, והם אומרים לנו מה היו אומרים אותם גדולי ישראל אם הם היו חיים עמנו היום.
  הרב ארלנגר המשיך בדבריו: “שומר ישראל שמור שארית ישראל. לא בחיל ולא בכוח, לא בח”כים ולא בפשרות. החזון איש כתב על אלו שניסו להוביל פשרה בגיוס בנות, כי יש אנשים ששמחים בשיברנו ורואים הצלחה בכך שפותחים להם פתח כחודו של מחט. אסור לפתוח להם פתח אפילו כשל מחט, אסור להתייצב כפי שפסק הראש ישיבה שליט”א ועוד גדולי ישראל. לא אלמן ישראל, יש הרבה מנהיגים בכלל ישראל ויש הרבה גדולי ישראל ולאורם ניסע ונלך.
  הדלקנו נרות בחנוכה ואמרנו בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, זה המהות של חנוכה; תפקידם של גדולי הדור להכניס רוח של מסירות נפש, המחנכים וראשי הישיבות צריכים לחנך למסירות נפש לקב”ה ומצוותיו, ולהאמין שיש לכלל ישראל כוחות לעמוד נגד כל הגזירות.
  להגיד שאין היום מסירות נפש ושאין לכלל ישראל את הכוחות לעמוד במסירות נפש, זה להחליש את המושג הנצחי של עמינו ‘נצח ישראל לא ישקר’. כתוב בספרים הקדושים שהכוח של מסירות נפש בכלל ישראל הוא למעלה מהטבע. הנצחיות של עם ישראל זה המסירות נפש. גזירת הגיוס היום היא לא פחות מגזירת גיוס הבנות שהחזון עמד על כך שלא יתפשרו אפילו על כחודו של מחט, הבריסקער רב כבר פסק שלהתגייס לצבא זה בגדר של ‘יהרג ואל יעבור’ וכך גם מביאים בשמו של החזון איש.
  כשרצו להעביר את חוק ‘שירות לאומי’ לבנות ישראל, ראו אז גדולי ישראל של אותה תקופה לפני הימים הנוראים של ראש השנה ויום הכיפורים שאין אפשרות לבטל את הגזירה והכריזו בבתי הכנסיות ששירות לאומי זה יהרג ואל יעבור ובקריאת שמע כשזועקים כולם יחד בבתי כנסיות את שמע ישראל ואת ברוך שם כבוד מלכותו, לכוון ממש על מסירות נפש ועל דעת כן שיתכן ויצטרכו למסור את הנפש ממש. וזה מה שביטל את הגזירה!
  “זה הכוח של כלל ישראל וזה הנצחיות שלו, נצח ישראל לא ישקר, ואסור להגיד שאין את הכוח למסירות נפש. מסירות נפש נפסק ברמב”ם בהלכות יסודי התורה, לא בגילוי עריות לא בשפיכות דמים ולא בעבודה זרה, וצריכים להחדיר את הידיעה הזאת אצל בחורי ישראל ואצל הילדים והנשים. אמת ואמונה חוק ולא יעבור. לא יהיה חוק ולא כלום מכוח המסירות נפש.
  בשלב זה שב הרב להתקפה נגד הח”כים ואמר כי כל חברי הכנסת האלו ומי ששלח אותם חושבים שהם שלוחי דרבנן, הם לא שלוחים שלנו, לא שם חלקינו כהם וגורלנו ככל המונם. עם ישראל בעולם נחרדים, כלל ישראל יקיא את הגזירה הזאת מקרבו, הוא לא יכול לעכל את זה. לא יכול להיחרט בנשמת ישראל דבר כזה. ומי שנשמת אלוקים בקרבו לא שייך שישלים עם החוק משום טענה שבעולם. זה הדעת תורה שקיבלנו מרבותינו הקדושים כל אחד מהרב’ה שלו וכל אחד מהגדולים שהכיר. אם זה מי שזכה להכיר את הבריסקער רב איך שנלחם על ענייני הקודש וכך גם כל מי שזכה להכיר את הרב שך במלחמותיו.

  אנחנו מתגעגעים לדבריו של מרן הסטייפלער זצוק"ל, שבעל עבירה לא יכול לעבור על מפתן ביתו. ומה קורה היום, כל בעל עבירה יכול לחייך ולהיכנס בכל מקום. איפה הסטייפלער שהקדושה שלו לא סבלה בעל עבירה, היום שורצים חרד”קים בכל מקום, ואם יהודי צועק עליהם, מכים אותו. סר מרע משתולל. צריכים להקיא את כל אלו. את החר”דקים ואת כל אלו ששלחו אותם ותומכים בהם, כלל ישראל לא יכול להכיל חוק כזה שמעודד כאלה”.

  כל הצרות בגלל גיוס השמד |
  הגב