מבני ברק לרחובות: המקווה של מרן שר התורה

יחד עם הרחבת וועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית", הונח אבן הפינה למקווה החדש

בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות שהמונים רבים מכל קצוות תבל מתדפקים על דלתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, זכה ארגון "טהרת הבית" לחיבה יתירה כשמרן שליט"א הקדיש מזמנו הרב למען הרמת קרנה של תורה והרחבת גבולות הקדושה בארץ ישראל, כפי אשר נעשה בשליחותו בכל בשנים האחרונות ברחבי הארץ ע"י ארגון "טהרת הבית". במעמד נורא ומרגש ויחד עם גדולי הרבנים שליט"א שהצטרפו לוועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית", הניח מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א את אבן הפינה שתשמש יסוד והתחלה לקראת בניית המקווה שרבים בעיר רחובות מצפים ומשוועים לה – אזור של יהודים המתקרבים להק' ואין בו כל מקווה רח"ל. בזכות ארגון "טהרת הבית" יקום וייבנה בתהליך מואץ וזריז מקווה מפואר ומהודר שיציל את המציאות העגומה, כפי שהיא היום כאשר רבים בשכונות אושיות ברחובות נודדים למקווה סמוך שקורס מעומס ואינו יכול לקבל את כל התושבים. למקווה זה לא הוקצו כל תקציבים מהמדינה והרשויות, וארגון "טהרת הבית" פועל לבנות א"ז כפי שפועל בכל חלקי הארץ – אין זה התמודדות במכרז וכדו', אלא הכל ממתת ידם של נדיבי עם הפועלים להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה.

במעמד המיוחד והנשגב בביתו של מרן שר התורה שליט"א, הובא מתקן מיוחד שיעבור וישמש בפועל את הקמת המקווה החדש, ולתוכו הניח מרן שר התורה שליט"א בהתרגשות רבה את אבן היסוד למקום שירבה קדושה בעם ישראל, ומתוך קריאה של מצווה שכל אחד ירכוש לכה"פ חצי מטר של בניה במקווה זה. מרן הגר"ח קנייבסקי בירך את כל התורמים למקווה נחוץ זה ואף אמר שזהו הסניגור הטוב ביותר לקראת יום הדין.

טרם מעמד הנחת אבן הפינה, שמע מרן שליט"א את דברי חברי ועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית" אשר סמך הוא ידו עליהם שיבדקו מקרוב על כל פעילות הארגון, הנעשית בהידור מצווה ודקדוק ההלכה, ה"ה חברי ביה"ד של מרן הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א, הגאון הגדול ר' שבח צבי רוזנבלט שליט"א, הגאון ר' יהודא סילמן שליט"א, הגאון ר' יהודה קנר שליט"א וכן יו"ר הארגון הרב הגאון ר' יחזקאל מוצפי שליט"א. חברי ועדת הרבנים הביעו בפני מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א את סיפוקם הרב מהיקף הפעילות שנעשית בכל ימות השנה בכל רחבי הארץ ובפרט בפרוס ימים קדושים אלו, ואלו העידו בפניו כי הם בגופם סיירו ונכחו לראות את ההידורים הגדולים הנעשים בכל המקוואות של "טהרת הבית". מרן שר התורה שליט"א השיב לרבנים שליט"א על מספר שאלות שהונחו על שולחנו ובירך את ראשי הארגון שיזכו להמשיך הלאה לנהל את הכול כהלכה בקדושה ובטהרה.

חברי ועדת הרבנים של ארגון "טהרת הבית" הפועל במקוואות בכל רחבי הארץ להכשיר את כל אשר צריך, וכל זה בנוסף לבניית מקוואות חדשים, ביקשו ממרן שר התורה שליט"א את ברכת הדרך לקראת בניית המקווה החדש בשכונות אושיות ברחובות אשר נועד הוא לשמש עשרות אלפי משפחות שבאזורם אין ולו מקווה אחד בהידור. מרן שליט"א התרגש לשמוע כי על שולחן ארגון "טהרת הבית" נערמו בקשות רבות מעוד יישובים וערים שבמקומותיהם אין מקווה טהרה, ואלו חפצים כי ארגון "טהרת הבית" יבנה גם בתחומם את המקווה המהודר. מרן שר התורה הגאון הגדול ר' חיים קנייבסקי שליט"א חתם בברכה מיוחדת עבור כל העוסקים והתורמים לארגון "טהרת הבית" אשר בפועל בשליחותו להרבות טהרה וקדושה בעם ישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.