מבקרים בויזניץ': מוזס והלפרט בסיור באלעד – תמונות

מבקרים בויזניץ באלעד

השבוע ביקר ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס בעיר אלעד כאורח קהילת ומוסדות ויז'ניץ בעיר. את פניו קיבל בברכה מנכ"ל מוסדות ויז'ניץ ויו"ר אגודת ישראל באלעד הרב חיים מאיר כץ, שאף ליווה אותו בכל מהלך הביקור החל בגני הילדים, תלמוד התורה, בית הספר, הישיבה לצעירים והבנין המרכזי של מוסדות וקהילת ויז'ניץ בעיר.

הרב מוזס ביקר במתחם קרית החינוך לבנות, כשהוא מתקבל ע"י אחראי ביה"ס ומנהל אגף הטכני הר"ר בנימין פרידמן. משם פנה למתחם הישיבה לצעירים "צמח צדיק" הנודעת לתהילה בהנהלת ראש הישיבה הרה"ג ישראל ברכר שליט"א, כשהאורח מקבל סקירה ממנהל המשרד ואחראי הישיבה הר"ר דוב אשר על התפתחות הישיבה ויעדיה והבעיות עמן נאלצים להתמודד.

בפני הרב מוזס הוצג ע"י מנהל מח' יח"צ, הר"ר יחזקאל מילר ומנהל לשכת סגרע"ה ועוזר המנכ"ל הר"ר חיים מאיר רוזנפלד, ההתפתחות המרשימה של מוסדות ויז'ניץ בעיר שחלק גדול נזקף לסיועם של תומכי המוסדות נדיבי לב כשמאידך בולטת המצוקה הקשה, בכיתות ומקומות לימוד ראויים במבני קבע לתלמידי הישיבה, כאשר אלו לומדים כבר כעשור שנים במבנים ניידים צפופים ורעועים, בקומה נוספת לת"ת "צמח צדיק", ובצורך בהיקפים גדולים של עבודות פיתוח ותשתיות ברשת המוסדות.

בהמשך ביקר הרב מוזס במתחם אתר הבנייה של בנין הישיבה. הרב מוזס הביע את התפעמותו ממראה עיניו בתנופת הבניה הגדולה והמואצת, ובירך את מארחיו שיזכו להשלים במהרה את המלאכה בהרחבת גבולי התורה והקדושה לצעירי הצאן, וכי מקום רוחני גדול זה יהווה מרכז חינוך רב עוצמה לתושבי אלעד בכלל ולבני קהילת ויז'ניץ בפרט.

במהלך הסיור התקבלו בלשכתו של ראש העיר הרב ישראל פרוש שקידם בברכה ובידידות את הרב מוזס, ראש העיר שיבח את פעילותו של מחזיק תיק החינוך הרב חיים מאיר כץ ודאגתו למען תושבי העיר ומוסדות החינוך.

משם התכנסו לישיבת עבודה בלשכת המנכ"ל בארגונו של מנהל אגף הפרויקטים הר"ר מרדכי סנדרוביץ ובהשתתפות עוזרו של הרב מוזס, הר"ר נפתלי הירץ גליצקי שזכה לקבל תעודת הוקרה מהנהלת המוסדות על עזרתו והפעלת קשריו וכישוריו למען הקמת וקיום המוסדות, במהלך הישיבה בהשתתפות צוות חברי הנהלת המוסדות, לובנו הסוגיות העומדות על הפרק בהתמודדות עם השלטון וקיצוציו. מנכ"ל המוסדות הגיש מנחת שי להרב  מוזס כהערכה על חלקו הנכבד לפריחת ושגשוג המוסדות.

כמו"כ הגיע לביקור מיוחד ידיד המוסדות ומגדולי בוני מוסדות התורה והחינוך הרה"ח שמואל שמעלקא הלפרט לעמוד ולראות מקרוב את התפתחות מערכת המוסדות באלעד.

הרב הלפרט ערך סיור ממושך ומקיף בכל אגפי המוסדות בקרית החינוך לבנים ובקרית החינוך לבנות, כשמנכ"ל המוסדות מביע את הערכתו העמוקה רבת השנים לאורח על חלקו הגדול בייסוד והקמת היכלי התורה והחינוך המתנוססים לתפארה כאשר כיום קוצרים את פירות ההשקעה הברוכה של הרב הלפרט.

מסיבת קבלת פנים לבבית התקיימה במשרדי המוסדות כאשר הרב הלפרט ממשיך ומפעיל את קשריו הענפים והותיקים כדי לסייע בהמשך תנופת העשיה והבניה לתורה ולחינוך עבור אלפי התלמידים.

ביקור באלעד4 ביקור באלעד6 ביקור באלעד9 ביקור באלעד10 (1) ביקור באלעד10 ביקור באלעד11 ביקור באלעד13 ביקור באלעד14 ביקור באלעד16 ביקור באלעד17 ביקור באלעד18 ביקור באלעד23 ביקור באלעד25 ביקור באלעד28 ביקור באלעד29

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.