הרב אלבז הפתיע את חברי הועדה I האזינו לדברי ח"כ אשר

דיון סוער בוועדת ביקורת המדינה על אפליית בני הישיבות החרדיות לעומת בני ישיבות ההסדר והציונות הדתית.
אל הדיון הגיעו משתתפים רבים, יו"ר הוועדה ח"כ אמנון כהן(ש"ס), כל חברי הכנסת של יהדות התורה, הרב הגאון ראובן אלבז שהגיע במפתיע כדי להוות תיגבור וחוזק לדברים הנאמרים, עמוס ציידה ממשרד החינוך ומשתתפים מועדת הביטחון.

ח״כ אשר אומר בוועדה לביקורת המדינה: מוכח מהנתונים שהוצגו בוועדה שיש שיטתיות בהעברת תקציבים ממגזר אחד על חשבון מגזר אחר ע"י תפירת קריטריונים ממניעים פוליטיים בחסות גורמי מקצוע ממשלתיים ולהחיל קיצוץ רק על מגזר מסויים״.

על דבריו ענה ראש ישיבת 'אשרי האיש' הרב בן פורת בדיון ""טוענים שמסייעים לישיבות שמעודדות צבא, אני ראש ישיבה של בעלי תשובה כולם קרביים וקצינים, יש איפה ואיפה ואנחנו מופלים לרעה".

ח"כ איילת שקד טענה לעומתם "הישיבות הציוניות הן רק חמישה אחוזים מסך הישיבות במדינה. רוב הכסף עובר לחרדים".

האזינו לדברי יעקב אשר:

 

גפני בוועדה על אפליית הישיבות החרדיות (4)

גפני בוועדה על אפליית הישיבות החרדיות (1)

גפני בוועדה על אפליית הישיבות החרדיות (2)

גפני בוועדה על אפליית הישיבות החרדיות (3)

וועדה על אפליית הישיבות חכ גפני ורב אלבז (2)

וועדה על אפליית הישיבות חכ גפני ורב אלבז (3)

וועדה על אפליית הישיבות חכ גפני ורב אלבז (1)

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אנו צריכים להפסיק להפריע לגדולי ישראל מלימוד התורה שלהם, ובפרט מהפאליטיק של הבחירות בא”י, שבענין זה העסקנים מקיימים “פני הדור כפני הכלב”

  היום כבר הגענו למצב שזה לא קורה ברוסיה ולא במדינות של ערביים אלא כאן בארה”ק אצל בני תורה, כל השנים נלחמנו נגד החופשיים הכופרים השולטים, שהם בעל כרחינו רצו לפגוע בתורתנו הקדושה, ועכשיו העסקנים עושים מעשה זמרי וכו’.

  העסקנים הקשורים לגדיילים גוזרים עוד ועוד גזירות על עולם התורה, ובפרט על אבריכי הכוללים. מהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו – מי היה מאמין שיהודים בלבוש חריידי, הם שיגזרו על עקירת התורה בארץ ישראל? האברכים הבני תיירה נאנקים תחת עול הגזירות של העסקנים! כוחות הטומאה והרשע של העסקנים נמצאים במלחמה נוראה כנגד עולם התורה.

  לצערינו יש גזירה נוראה על אלה שהצביעו "עץ", הכוללים, מוסדות התורה, החינוך הטהור. במצב של עקירת הדת, הוא יום יום. המצב נורא!!! התפרסם מאמר של הרב שטיינמן שבו הרב שליט”א אומר, שהוא לעולם לא זרק בן ישיבה, ועכשיו הם רוצים לזרוק אלפים מישיבות וכוללים? גזירת שמד ממש.

  ואם יש כאלו שמוחים על כבוד התורה, אומרים להם, מי בקש מהם למחות, תישבו בבית בשתיקה, ואלו שמבינים ואמרים כך ה”ז מפני שחסר להם את “לב היהודי”, חסר להם לב והרגשה לאבינו שבשמים, כי אילו היה להם קצת הרגשה יהודית, היו לפחות מבינים את זה שכן אכפת לאלו על כבוד שמים שמתחללת, ועל העבירה החמורה שנעשית שגורם צער נורא בשמים וצער נורא להשכינה הק’.

  אם רוצים לבחון ח”ו נפטר אם הוא עדיין חי, אז תוחבים לו מחט, ורואים אם הוא נזדעזע אז רואים שהוא חי, ואם לא אז יודעים שהוא לא חי, יהודי שיש לו קדושה, הוא מתרגש, בפרט כשעוקצים בו עם מחט, זה מה שבוחנים היום, אם היהדות של היהודי עדיין חי בלבו הוא יהודי. כל יהודי צריך לדעת שבוחנים אותו פשוט, לא רק אם הוא צדיק או רשע, צדיק או בינוני, איזה מדרגה הוא, אלא אם הוא יהודי או לא, אם יש לו בכלל עדיין זיק של יהדות בתוכו, זה המבחן היום, וזה ברור מאוד.

  כתוב בזוה”ק שכשיגיע המשיח רשעי ישראל (לכאורה הם העסקנים) יצטרפו יחד עם רשעי אומות העולם וילחמו יחד נגד המשיח, איך יהיה דבר כזה? אבל זה מה שקורה היום, לצערנו שמצטרפים בנ”א שהם בלבם רשעים שלמים עם הכופרים החפשיים, שהם דינם כגוים, ומצטרפים אתם ללחום נגד המשיח, כלומר נגד הגאולה השלימה, ואין תמיהה כבר אם יגיע המשיח שימשיכו ללחום נגדו, ועוד יאמרו זה שנלחמים נגדו הוא קידוש ד’, זה פשוט מאוד.

  היום כבר מראים לנו מהשמים התמונה מה שעומד להיות כשיגיע המשיח בקרוב, וזה צריך להפחיד אותנו, כ”א צריך לפחד על עצמו, איפה הוא עומד, מי יודע? לפני שיגיע המשיח הבירור יהיה, בין האמת לשקר, הבירור הוא אחרת ממה שאנחנו מבינים אותה כי עיקר הבירור יהיה על הלבבות איפה לבו של כל אחד ואחד.

  בישעי’ יש הרבה פסוקים שמדבר על הזמן שיהיה לפני הגאו”ש באחרית הימים, כתוב בישעי’ (ג’ י”ד) “ד’ בּמִשׁפּט יָבוֹא עִם זִקְנֵי עַמּוֹ וְשׂרָיו וגו’ ופרש”י על שהיה להם למחות, וע”ז אומר הפסוק ד’ יבוא במשפט גדולי הדורות על שלא מיחו בעם בכל מה שקורה.

  חז”ל אומרים, “עשה לך רב” לא אמרו “עשה לך עסקן” שהוא, שקרן חומד ממון וכבוד וכו’ ועל העסקנים האלו שהם מבני קרח (גם קרח היה ת"ח ומנושאי הארון) אמר דוד המלך “אין אלוקים לנגד עיניו”. לזכור ש “ד’ יבקש את נרדף”. תעשו העתק הדבק ותראו שהתפרסם מאמר של הרב שטיינמן בכיכר השבת שבו הרב שליט”א אומר, שהוא לעולם לא זרק בן ישיבה, ועכשיו רוצים לזרוק אלפים מישיבות וכוללים? גזירת שמד ממש!!! ברור שזה טריק מהעסקנים מבני ברק (שהם חברי הערב רב) ולא ח”ו מהרבנים.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב