מדאיג: בחודש מאי נמדד גירעון בסך של 17.9 מיליארד ₪

החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי

תוצאות מאי 2020 – בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש מאי נמדד גירעון בסך של 17.9 מיליארד ₪, לעומת חודש מאי אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של 1.0 מיליארד ₪.

החל מחודש מרץ החלו להתבטא ההשפעות של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית. משבר הקורונה משפיע הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות המתבטא בעליה בהוצאות הממשלה ומנגד בירידה חדה בהכנסות ממסים, ובכך שהביטוח הלאומי אינו מפקיד עודף הכנסות על הוצאות שנוצר מפעילותו עד לסוף
חודש מאי, על מנת לשמור יתרות לחודשים הבאים בהם צפוי המוסד לסיים בגירעון תזרימי. כנגזרת מההשפעות אלו גדל הגירעון למימון כפי שיפורט בהמשך.

הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020 – בחודשים ינואר – מאי נמדד גירעון בסך 46.2 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 15.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2019 – מאי 2020) עומד על 6.0% מהתמ"ג.

מימון הגירעון:

• בפעילות למימון נמדד בחודש מאי גירעון בסך 17.9 מיליארד ₪.
• גיוס הון (ברוטו) מקומי בחודש מאי הסתכם בסך של 18.2 מיליארד ₪.
• גיוס הון (ברוטו) בחו"ל בחודש מאי הסתכם בסך של 19.9 מיליארד ₪, מזה תקבולי הנפקות נוספות שגויסו בגין משבר הקורונה בסכום של כ-19.0 מיליארד ₪.
• פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-14.6 מיליארד ₪.
• יתרות הממשלה בבנקים – כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 5.7 מיליארד ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.