מדברים רגש – מופע חיינו // טור

ברור שיש מצבים בחינוך בהם יש להשתמש בלוגיקה בהגיון ברציונל ובהסבר מתמטי משו, גם נשיג תוצאה תואמת… אך אם נדבר רגש, נשוחח על כאב, כעס ונקמה כמו על ויתור, ענווה וחמימות נרוויח חינוך עם קשר לבבי חם ואוהב / דבורה דרוק זילברשלג

השיח הכללי במופע חיינו הוא שיח אינפורמטיבי, דיווח על צרכים, על החלטות מחשבות ורצונות.

קל לי יותר לומר אני רעבה ופחות נוח לי לומר אני עצובה.

מתכתב לי יותר לדווח לאן הלכתי ,מה קניתי ,מלשתף על כעס או אובססיה שמבעבע בי עכשיו…

אין לי צורך במרחב מוגן, במרחב פתוח ובטוח, על מנת לספר על הצורך שלי באוכל, במנוחה או בכל פעולה אחרת. הטקסט הצרכני הקיומי שלי לא זקוק בדרך כלל לאישור, למשוב או להסכמה. כל שכן לא להכלה או לקבלה…

לא כך הם פני השטח כאשר אני מדברת רגש, תנאי המקום ,הנוכחים או הזמן הם מרכיבי ביטחון הכרחיים על מנת לאפשר מצע חופשי לביטוי רגשי.

מופע חיים – הוא הביטוי הפרסונלי לאייך האחר רואה אותי ומה הוא מבין מהשפה שלי מסגנון הדיבור שלי .המופע הוא השחקן שבי המפגין את נוכחותו בחיי.

אני לא מציגה מה שאין בי, אני גם לא מציגה, את כל מה שיש בי, ואין לאחר אלא את מה שעיניו רואות. הוא לא קורא מחשבות ולא מרגיש את רגשותיי. הוא האחר ,מסוגל לראות אך ורק את מה שאני מאפשרת לו לראות.

בהתבוננות עומק, בהצצה לרובדיים פנימיים יותר, בכל מערכות יחסים כמו עובד מעביד, קשרי חברות, משפחה או זוגיות .יחסים שצברו עם השנים "שנות וותק וניסיון, אזי הידע על הפנימיות של האחר אולי קצת יותר ידועה ועם הניסיון הנצבר ניתן לדעת מעט יותר.

על מנת לשפר איכות של מערכות יחסים יש לשנות את השיח מרציונלי לאמוציונלי.

כדי שנפיק את התכנים הנכונים מהקשר, נמיר את הטקסטים של החלטתי, חשבתי והגעתי למסקנה לשיח רגשי של אני מרגישה ש, או תחושתי היא.

לדבר רגש זאת לא חולשה.

לאפשר ביטוי לרגש זאת עוצמה.

לבחור בצד הלבבי של השיח, זה לבחור בצד המחבר ,המקרב והמבין.

הפער בין אני יודע, לאני מרגיש, הוא פער בין הלוגיקה של החיים לבין לחיות אותם.

לב מרגיש לב הוא שפת הלבבות, זאת שפת הרגש הבאה לידי ביטוי באמפתיה סימפטיה, אכפתיות והתעניינות.

כאשר הגישה היא שכלתנית והגיונית אנו מחמיצים את ההזדמנות לקרבה וחיבור.

המופע חיים הזה צובר תאוצה בקשר  עם הילדים שלנו.

ברור שיש מצבים בחינוך בהם יש להשתמש בלוגיקה בהגיון ברציונל ובהסבר מתמטי משו, גם נשיג תוצאה תואמת…

אך אם נדבר רגש, נשוחח על כאב, כעס ונקמה כמו על ויתור, ענווה וחמימות נרוויח חינוך עם קשר לבבי חם ואוהב.

ילדים שמרגישים שהם אהובים, מעבר למה שאומרים להם שאוהבים אותם

הם יהיו מבוגרים מבוססי קיום  וערך ואוהבים.

לכו ודברו רגש!!!!

דבורה דרוק זילברשלג מנטורית למערכות יחסים וזוגיות

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.