מדוע פרץ מרן הגראי"ל שטיינמן בבכי?

בימים אלו מציינים שנה לטבח בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים שם נרצחו חמישה אברכים. מרן הגראי"ל שטיינמן הזכיר בפני מקורביו בבכי את הרצח הנורא: אמר בקול בכי – "אוי וויי וויי.. ועוד יהודים נרצחו… אוי וויי וויי… ונאנח עד מאד" {הטבח בבית הכנסת}

בימים אלו מציינים שנה לטבח בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים שם נרצחו חמישה אברכים. סיפר החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הרב משה יהודה שניידר על שהתרחש השבוע בחדרו של ראש הישיבה.

"בימים אלו תוך כדי שיחה שופעת", סיפר הרב שניידר, "נתכרכמו לפתע פניו של רבינו והתחיל להזיל דמעות.. ואמר בקול בכי – בימים אלו לפני שנה רצחו הגויים כמה יהודים בירושלים בהר נוף… אוי וויי וויי.. ועוד יהודים נרצחו… אוי וויי וויי… ונאנח עד מאד"..

הרב שניידר כתב: "ונתעוררנו להרגיש מה זה "לבן של ישראל" כלשון הרמב"ם שהוא "לב כל ישראל", עד שמרגיש בעצמו את הצער הנורא של המשפחות השכולות, מהאסונות הנוראיים רח"ל".

עוד סיפר הרב שניידר: "מעשה מזעזע נורא ואיום התגלגל לאחרונה על שולחן רבינו, באחד מפורסם מתוך תוככי הקהל הקדוש, שנפל לשאול תחתית ממש, "בזכות" שהי' צריך להשתמש באויב הנורא "אניטרנט" לצורכי עסקיו, והזדעזע רבינו מאד".

בסיום דבריו כתב: "ובהזדמנות נשאל רבינו מבת ישראל כשרה קבלה כדי לזכות בזיווג טוב, ואמר – שתקבל על עצמה לשמור עצמה בכל משמר, מלהסתכל בדברים הרעים הללו. הרחמן יצילנו".

לפניות לכתב: ar0544335347@gmail.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.