מדליקים נרות שבת ומתפללים על אלו שעדיין לא זכו להיפקד

כל הפרטים על מיזם התפילה הגדול שע"י ארגון "פרי חיים"

השמש פונה מערבה עוד רגע השבת פורשת את כנפיה. אם המשפחה מדליקה את נרות השבת ושופכת שיח לפני בורא עולם שתזכה לגדל את בניה ובנותיה בדרך הישר והטוב. הדמעות שזולגות על לחייה של האם היהודייה פועלות בשמים להשפיע שפע רוחני על הצאצאים. לא כל הדמעות שוות יש נשים שזכו ומתפללות על ילדיהן ויש ששופכות דמעות של צער וכאב שלא זכו עדיין לזרע של קיימא. שבת אחרי שבת שופכים דמעות לפני בורא עולם שיושיע אותם ויזכה אותם בצאצאים זרע ברך ד'.

חכמינו אמרו שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים והתפילה הגדולה ביותר היא של זה המתפלל על חברו להושיע אותו מצרתו. בארגון "פרי חיים" המהווה משפחה ומשענת ועזרה לזוגות שלא נפקדו, פתחו במיזם תפילה גדול שבו נשים שנפקדו בפרי בטן וזכו לילדים ולילדות משלהם, מתפללות על אלו שלא זכו עדיין להיפקד.

בהתייעצות עם רבנים ומורי הוראה הוחלט כי הזמן המסוגל ביותר לישועה הוא התפילה בעת הדלקת הנרות. בשעה שהאם נושאת תפילה לקב"ה, היא לא חושבת רק על ילדיה שלה ומבקשת מהקב"ה שיחוס וירחם וישלח את מפתח הלידה לאישה אחרת. "פשוט שתפילה כזו תפעל בשמים לא רק לפתוח את שער הרחמים עבור הנשים שלא נושעו, אלא גם אותם נשים המתפללות יזכו לשפע של ברכה ונחת יהודית מילדיהם" אמרו הרבנים להנהלת ארגון "פרי חיים".

רוצים להצטרף למיזם התפילה הגדול? יש לכם שמות של נשים שעדיין לא נפקדו ואתם רוצים שעוד ועוד נשים יזכירו אותם לתפילה? שלחו פקס למספר:072-3644040.

ארגון "פרי חיים" בנשיאות הרב משה שלזינגר שליט"א פועל שנים רבות למען זוגות שלא חנן אותם ד' בפרי בטן. הארגון מעניק סיוע בהשתדלות אצל טובי הרופאים בארץ ובעולם. בפיקוח הלכתי הדוק על הנעשה במעבדות הרפואיות. הארגון זוכה לתמיכה של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות. "פרי חיים" הוא משפחתם השנייה של זוגות רבים שעדיין לא נושעו ולא נפקדו בזרע של קיימא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.