מדריך זכויות עובדים בחגי תשרי תשע"ח

החגים מתקרבים אלינו בצעדי ענק, ועובדים רבים תוהים בערבי החג, מה נוהל העבודה בחול המועד, האם המעסיק מחויב להעניק להם שי לחג וכן הלאה. חשוב להבין כי זכויות העובדים בימי החג נקבעות בהתאם להסדרים שונים: חוקים, הסכמים קיבוציים/צווי הרחבה, הסכמים אישיים ונוהג במקום העבודה. ככלל, אם חלים מספר הסדרים במקביל במקום העבודה, על מקום העבודה לפעול על פי ההסדר שמיטיב עם העובד.
א. שעות העבודה בערב חג

בערבי חג, החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יום העבודה הוא בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. המעסיק ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. במקומות עבודה שבהם מונהג שבוע עבודה של שישה ימים, ערב חג יום העבודה לא יעלה על 7 שעות (בתשלום של 8 שעות). במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות, ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות. על פי ההסכם הקיבוצי בענף המסחר הסיטונאי, השירותים, היבוא והיצוא שעות העבודה בערב חג הנן כמו ביום שישי. כלומר, 7 שעות עבודה.
במרבית ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הענפיים, קיימים הסדרים בנושא יום עבודה בערב החג. לכן יש לבדוק את השתייכות מקום העבודה לענף זה או אחר ולבדוק את ההסדר החל בו.

ככלל, מעסיק אשר במשך שנים הנהיג יום עבודה מקוצר בערב החג יהיה מחויב להמשיך לעשות זאת.

ב. עבודה במהלך חול המועד

יום עבודה בחול המועד הוא יום עבודה רגיל מבחינת שעות העבודה וגמול העבודה. עם זאת, במידה וחל על העובד במקום עבודה ספציפי הסכם קיבוצי ענפי/הסכם קיבוצי מיוחד/צו הרחבה ענפי/חוזה עבודה אישי/נוהג הקובעים יום עבודה מקוצר או גמול מיוחד- הוא זה שיחול על העובד.
בהסכם הקיבוצי בענף המסחר הסיטונאי, השירותים היבוא והיצוא, אין התייחסות לעבודה בחול המועד. לכן, בהעדר נוהג או הסכם אישי הקובעים אחרת, יום העבודה במהלך חול המועד בענף הינו יום עבודה רגיל בכפוף לנוהג ו/או חוזה מיטיבים.
ג. תשלום דמי חג
כיום, כל העובדים על בסיס חודשי, שעתי ויומי זכאים לתשלום שכר בין החגים. עם זאת, עובדים על בסיס חודשי יהיו זכאים לכך החל מהיום הראשון לעבודתם, ללא קשר לוותק שלהם במקום העבודה, ועובדים על בסיס שכר (יומי/שעתי) בהיעדר הסכם קיבוצי/צו הרחבה, נוהג או חוזה אישי- בהם נקבעה הוראה מיטיבה- יהיו זכאים לכך רק לאחר 3 חודשי ותק בעבודה. זאת בתנאי שלא נעדרו מעבודתם סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעסיק.
בהסכם הקיבוצי הכללי בענף המסחר והשירותים עובדים במשכורת חודשית וגם במשכורת שעתית/יומית זכאים לדמי חגים.

ה. חופשה מרוכזת בחול המועד

מעסיק רשאי לסגור את מקום העבודה במהלך חול המועד, ולהורות לעובדים לצאת לחופשה שנתית מרוכזת וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:
1. מתן הודעה של 14 יום מראש- כאשר תקופת החופשה היא של 7 ימים לפחות, על המעסיק לתת התראה של 14 ימים מראש (7 ימים רצופים כוללים צירוף של חול המועד, שבת והיום הפנוי, לא כולל את ימי החג עצמם, אלא אם הם חלים בשבת).

2. מתן אפשרות לחופשה שנתית של 7 ימים רצופים לפחות- כשמוציאים עובדים לחופשה שנתית בחול המועד יש לוודא כי לעובד ניתנה אפשרות לצאת לחופשה שנתית, בת 7 ימים רצופים, בין אם מדובר בתקופת חול המועד או בתקופה אחרת. בפרק הזמן של 7 ימים הרצופים ניתן לכלול את חול המועד, את יום המנוחה השבועי ואת היום הפנוי, ואולם אין לכלול בו את יום החג עצמו, אלא אם כן הוא חל בשבת.

3. יתרת חופשה שנתית בזכות- הכלל הוא שמעסיק אינו יכול לחייב עובד לצאת לחופשה אם לא נצברו לזכותו ימי חופשה כלל או מספיק ימי חופשה, אם בכך הוא מכניסו ליתרה שלילית על חשבון ימי חופשה עתידיים או מוציאו לחופשה ללא תשלום. עם זאת, אם העובד ידע מראש על הנוהג במקום העבודה (או מכוח חוזה אישי) לפיו ימי חול המועד הינם ימי חופשה שנתית, ובכל זאת בחר מיוזמתו לצאת לחופשה שנתית במועד אחר- כך שלא נותרו לו די ימי חופשה בצבירה- במקרה כזה, לא תהיה מניעה להוציאו לחופשה בחול המועד ללא תשלום דמי חופשה. לחילופין, עובד יוכל לבקש מהמעסיק להיכנס ליתרה שלילית של חופשה שנתית אולם המעסיק אינו חייב להיענות לבקשה.
מעסיק שיפעל בניגוד לכלל כאמור, יחויב בתשלום עבור ימי החופשה הללו.

ו. חופשה מרוכזת ביום גשר

ערבי החג, בחגי תשרי השנה, חלים בחלקם ביום א' וברבים ממקומות העבודה נוהגים להתייחס ליום זה כ"יום גשר" ולא לעבוד בו. ניתן להוציא עובד ליום גשר על חשבון חופשתו השנתית, בתנאי שניצל או שיוכל לנצל בנוסף ליום הגשר, חופשה שנתית של 7 ימים רצופים.
לא ניתן לחייב עובד לצאת ליום גשר על חשבון חופשתו השנתית, אם לא יצא לחופשה רצופה של 7 ימים לפחות או אם לא נותרה במכסת החופשה השנתית שלו יתרת חופשה של 7 ימים לפחות.
ז. ניכוי חופשה בערב חג ובחול המועד במקום עבודה שבו מונהג יום עבודה מקוצר

מעסיק רשאי לנכות ימי חופשה מלאים, בערב חג ובחול המועד, גם אם במועדים אלה מונהג יום עבודה מקוצר, אלא אם כן, צבירת ימי החופשה במקום העבודה נעשית על בסיס שעות או אם נקבע הסדר מיטיב בהסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי או נוהג במקום העבודה לנכות ימים חלקיים מהצבירה.
ח. שי לחג
לא קיימת הוראה בחוק המחייבת את המעסיק להעניק לעובד מתנה עבור החגים. אולם, אם קיים הסכם קיבוצי ענפי/הסכם קיבוצי מיוחד/צו הרחבה ענפי/חוזה עבודה אישי/נוהג, יש לפעול על פי האמור בהסכם או על פי הנוהג המקובל במקום העבודה.
מתנה לחג נחשבת הכנסת עבודה בידי העובד ויש לחייבה במס הכנסה ולכן, העובד יחויב גם בתשלום דמי ביטוח לאומי.
לא חלה כל חובה, המחייבת את המעסיק לגלם את שווי מתנה. עם זאת, במרבית מקומות העבודה מקובל לעשות כן.
ט. חג החל במהלך חופשה שנתית
עובד שנמצא בחופשה שנתית ובמהלכה חל יום חג, החופשה השנתית נפסקת למשך ימי החג, והעובד יהיה זכאי להשלים את החופשה, למשך התקופה בה היא נפסקה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.