מהדורת אור החיים בעוז והדר בכרך נוסף

כרך נוסף במהדורה החדשה של אור החיים 'עוז והדר'

על חומש שמות ; עם פירוש משולב בתוך דבריו הק', ומדורי ליקוט נרחבים

כולנו מכירים היטב את מהדורת 'אור החיים המבואר' מבית 'עוז והדר', שנחל מסילות לתוך ליבותיהם של קהל לומדי התורה, מכל הקהילות ובכל הרמות, ונתחבב על רבבות לומדי תורתו של רבינו האור החיים הק' זי"ע. הפירוש הנפלא עם ההערות הנחוצות שנערכו בידי הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', האירו את עיניהם של הלומדים, פתחו בפניהם צוהר חדש במשנתו של רבינו האור החיים הק', וסייעו בידיהם להיטיב את הבנתם בעומק דבריו ובסוד כוונתו.

לבקשת הלומדים, עמלו בממלכת התורה 'עוז והדר' לשלב את הביאורים הללו בתוך דברי רבינו האוה"ח [במתכונת 'תלמוד בבלי המבואר – מתיבתא'], במהדורה חדשה בה מושחל הפירוש בעריכה זהירה ושקולה, ומשתלב באומנות בתוך מילות החיבור, ומפענח ללומד בתוך כדי לימודו את פשר הדברים ואת ביאורם. בד בבד יוסבר ללומד בתוך המילים מה הוקשה לרבינו וכיצד מתורצות הקושיות, מה הביא את רבינו לחדש מהלך זה או לצדד ולנקוט כשיטה אחרת.

'הביאור המשולב' הוא תמצית עשירה ממדורי הביאור 'מאורי אור' ו'ילקוט מאורי החיים', שקוצרו ונסדרו מחדש באופן מדויק על מנת להתאימם ללשונו הזהב של רבינו המחבר, ונוסחו בשפה ברורה השווה לכל נפש. שילוב הביאורים בתוך שטף לשונו של רבינו, מסייעים לפענח את כוונתו ולצקת אותה אל בינות לתיבות החיבור, באופן שייקרא ברציפות ובנועם על ידי הלומדים. בתחתיתו של הפירוש המשולב הובאו ציונים ומקורות וכן הערות קצרות להשלמת הביאור או לחדד את הבנתו.

במהדורה חדשה זו, נוספו גם מדורי ליקוט משאר ספרי רבינו: 'אור תורה' – ליקוט קטעים מתורתו של רבינו בשאר חומשי התורה ובשאר ספריו הקדושים, בכל מקום שדבריו נסובים על הפסוק כאן או יביאו תוספת הבנה בו, יבואו ויעטרו את הפסוק, למען יוכל הלומד להעמיק גם בדברי תורתו אלו שלא הובאו על אתר.

לצידו נוסף מדור 'תורת חיים', שהוא לקט נרחב מכל ספרי רבינו הקרובים אל דבריו במקום זה, ותואמים את מהלך ביאורו או מוסיפים דרכים נוספות של פירוש והבנה, אז יובאו הקטעים הנחוצים ממקום אחר ויעטרו את דברי רבינו המחבר, ובכך יוסיפו תוספת הבנה על דרך 'בא זה ולימד על זה'. במדור זה הובא גם מספרו של תלמידו רבי משה פראנקו ז"ל מאשר הביא בספרו 'מאור החיים', בו סידר את ששמע מפיו של רבינו המחבר בדרשותיו.

מלאכה זו נוספה על שלל המעלות המצויות כבר בחומש 'אור החיים המבואר', בו נתברר הנוסח המדויק על פי דפוס ראשון – ונציה תק"ב, הידוע באמיתותו על פני שאר הנוסחאות, ובמקום הצורך הושוו הנוסחאות מכמה דפוסים וצויינו הדברים על מנת לברר מקחו של רבינו ביתר דקדוק. עוד נסדרו ונוספו בו מקורות ומראה מקומות רבים, תוך חקירה דקדקנית אחר המקורות בחז"ל. גם הקטעים חולקו תוך מחשבה יתירה באופן המועיל לקהל הלומדים להבין את פירוש הדברים. הניקוד והפיסוק הוגהו גם הם כמה וכמה פעמים.

כל זה בא בעימוד משובב עין, באופן מחושב ובתכלית השלימות, בפאר והדר כמסורת ספרי 'עוז והדר' המתעטרים בכתר של 'תורה מפוארה', על מנת להקל ולהנעים את הלימוד ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בימים אלו יצא הכרך השלישי ממהדורה זו, על חומש שמות הנלמד בימים אלו, וניתן להשיגו בחנויות ספרים המובחרות

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.