הרב מפוניבז' עמד על הבימה והראה את הצ'ק

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מביא את סיפורו המופלא של הרב מפוניבז' על תפילה בציבור ושכרה בעולם הזה. {המשפיע חשף}

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א מביא את סיפורו המופלא של הרב מפוניבז' על תפילה בציבור ושכרה בעולם הזה.

מספרים על הרב מפוניבז שחזר מגיוס כספים בחו"ל, נעמד על הבימה במרכז בית המדרש והוציא מכיסו המחאה כספית על סכום גדול מאוד והראה אותה לכל הבחורים. אמר להם הרב מפוניבז "בואו ואספר לכם את הסיפור המופלא המסתתר מאחורי השיק הזה:

הייתי עכשיו בפרנקפורט ואספתי כספים מבית לבית, עד שהגיע אלי רבי יעקב רוזנהיים, ואמר לי, אסור לעשות ככה, זה לא כבוד התורה להסתובב כמו שנורר מבית לבית. בוא תכנס לחדר, ונזמין תורים אצל העשירים, וכך תעשה כסף כמנהג אדמו"רים ורבנים, וכמנהג הבעלי בתים חשובים דפה. "שמעתי בקולו", ממשיך הרב מפוניבז' לספר. "הוא הזמין לי תורים אצל עשירים. בין היתר הוא קבע לי תור אצל עשיר גדול בפרנקפורט, ואמר לו שיש רב גדול מארץ ישראל, ויש לו מאות בחורים בישיבה.

אמר לו העשיר שלמחרת בשעה שמונה הוא צריך לנסוע ברכבת. הוא קבע שאחכה לו ברבע לשמונה בתחנת הרכבת ושם הוא ידבר איתי". למחרת בבוקר קם הרב מפוניבז, והנה השעה שבע. זאת הפעם הראשונה שהוא קם בשעה שבע. ברציף הרכבת הוא היה צריך להיות ברבע לשמונה, הוא עשה חשבון שאם הוא הולך להתפלל בציבור הוא לא יספיק להגיע לרציף הרכבת בשעה היעודה. "ברגע הראשון חשבתי לוותר פעם אחת על תפילה בציבור. הרי מדובר בצרכי רבים. אבל אחרי דקה החלטתי, לא, לא. המדרש אומר בפרשת ראה, שהקב"ה אומר "אין אדם שומע לי ומפסיד". עוד לא נולד האדם שהפסיד בגלל תפילה בציבור. לא נולד עדיין האדם שהפסיד מדיבור של תפילה, לא נולד אדם ששומע להלכה ומפסיד.

אין כזה דבר. מתאר הרב מפוניבז: "החלטתי שאני מתפלל בציבור ויהי מה. סיימתי את התפילה בשמונה וחצי. לכאורה אין לי סיבה ללכת לרכבת. אבל סוף סוף צריך לעשות השתדלות, אז יצאתי לכיוון הרכבת. הגעתי בעשרים לתשע. שלוש דקות אחרי בא העשיר במרוצה, והתנצל שהוא איחר את הרכבת של שמונה והוא יוצא בתשע. בו במקום הוא רשם את הצ'ק הגדול הזה שאתם רואים עכשיו", סיים הרב מפוניבז את סיפורו.

"בחורים יקרים", הרעיף עליהם הרב יסודות לחיים יהודיים, "לא באתי להראות לכם שלא הפסדתי מתפילה בציבור. זה פשוט. באתי להראות לכם משהו אחר. באתי להראות לכם שאם הייתי 'אויבער חכם', והייתי הולך להתפלל ביחידות, והייתי רץ ברבע לשמונה לרכבת, הייתי מחכה עד שמונה ורבע ורואה שהעשיר לא נמצא, אין עוד טעם לחכות. הייתי הולך הביתה בלי השיק הזה. אם הייתי משקיע בהשתדלות במקום בתפילה, הייתי חוזר הביתה בלי הצ'ק הזה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.