מה הדרך הטובה ביותר לאלמנה להדליק נרות חנוכה?

מה תעשה אלמנה שאיבדה את בעלה באשר להדלקת נרות חנוכה? זו שאלה שמתעוררת מידי שנה לפני ימי החנוכה. הגר"י זילברשטיין נדרש לעניין, והשיב

מה היא הדרך הטובה ביותר להדלקת נרות חנוכה על ידי אלמנה? השאלה הזו מתעוררת בימי החנוכה בבתיהן של אלמנות, האומרות שאינן מסוגלות מבחינה נפשית להדליק את נרות החנוכה בעצמן, והן שואלות מה הדרך הטובה ביותר להדלקה?

הרב ישראל רוזנטל, יו"ר ארגון 'ממשיכים' העוסק בענייני היתומים, העביר את השאלה לגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

נוסח השאלה היה כדלהלן: אלמנה המתגוררת עם בנה שהוא יותר מגיל 13, האם יכולה לצאת ידי חובה בהדלקתו, או עדיף שתדליק לבד?

הגר"י זילברשטיין ענה: "ידליק הבן, ויוציא ידי חובה את אימו, כמבואר בשם ה'עולת שמואל'.

השאלה הנוספת: אלמנה המתגוררת לבדה, ואינה מסוגלת להדליק בעצמה, כיצד תנהג?

תשובת הרב: אחר ידליק בשליחותה, והמדליק יברך ברכת 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה', ורצוי שהאישה תברך בעצמה את שתי הברכות 'שעשה נסים' ו'שהחיינו'. המקור לכך הוא במשנה ברורה תרע"ט א'.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.