מה התבטא מרן הרב וואזנר על סליחות הספרדים • החתן הגיבן • הצדיק שנידון לגיהנום בגלל שוחד • למה בכה הרבי מסטמר • האנשים שלא פחדו מהאריה • זה ועוד במדור "הכנה לשבת" – האזינו

*החמדת שלמה ששלח שליחים לחפש שידוך לבתו והתברר שהחתן הוא צולע, איך זה הסתיים בסוף (סיפור שקשור לחוזה)

*עיני ה' אל יראיו – גם אתה לא ירא ה' אבל אם אתה מתפלל ומייחל אליו אתה תיענה

*המקבל הנהגת הקב"ה כמות שהוא אז הקב"ה מקבל אותו גם כמו שהוא (אפטא רב)

*צדיק גדול שעלה לעולם העליון ודנו אותו לגיהנום בגלל שראה איך אחד נותן שוחד לדיין (סיפור מופלא איך ניצל מהגיהנום מתוך ספר מאמר מרדכי להרה"ק רבי מרדכי מסלונים)

*למה כותבים על רבנים: "הרב" "שליט"א"

*הסבר מיוחד ונמשל נוקב על ימי אלול המעוררים כמו המזגן שאם לא מכניסים שם כסף הוא מצפצף לפני שהוא מתכבה

*מרן הרב ואזנר אומר: סליחות שאומרים אחינו הספרדים לא קיבלנו לומר אבל לקום מוקדם אנו חייבים.

*הזמן פעל לטובתך (סיפור מבעל הנתיבות שלום מסלונים)

*הביזנעס הכי טוב בחודש אלול זה התשובה (כך אמר הרבי מסטמר)

*בעל התניא שאל איך זה שלא עשו מימי חודש אלול יום טוב

*האיש שחלם איך בעטו בו בשינה (משל נוקב)

*לולא אותיות אלול (הסבר מיוחד משער המלך מדוע זה הפוך)

*האיש הנוכל שמדד חליפה לאנשים בחוץ ובסוף גנב אותם (משל נוקב)

*הבכי של הרבי מסטמאר לחודש אלול לקבוצת אברכים שמיהרו מיד לאחר התפילה

*אור המאיר שראה בן מכה את אביו- והקשר שלו לאלול (סיפור)

*לפעמים אלול זה ראשי תיבות א'ו ל'ו ו'או ל'נפשו (הסבר)

*הקול של האריה שנשמע ביער (סיפור מהרבי מזמיגראד בספרו אריה שאג על החרשים ביער שלא פחדו מהאריה)

*ובכתה את אביה ואמה ירח ימים- ירח ימים זה חודש אלול

*מה אמר הפוניביז'ער רב לאיש שחלם וצעק שהוא רואה אריה בחלום

*בשביל ללמוד לא צריך ישוב הדעת התורה עצמה מיישבת הדעת

*מה השיב רבי אלימלך בידרמן לשכן שרצה לצבוע חדר מדרגות, ומה אמר לשכן שאמר לו על אש בחדר מדריגות?

*כשלומדים תורה זה מציל חיים (מעשה מהגמ')

*מגיד לאדם מה שיחו – פי' כמה כוח שיח זה תפילה היה לך

*מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה – ה' אומר אם יש לך יר"ש אני נהפך לשואל שלך לשמור עליך שמירה מעולה כדין השואלך שחייב באונסין.

את כל אלו ועוד תמצאו כאן במדור "הכנה לשבת" בשיחתו המיוחדת של מגיד המישרים המפורסם לתהילה הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א המתפרסם כאן ב'קוקר' מדי שבוע בער"ש בלעדית.

שמעו ותחי נפשכם:

להאזנה:

בהזדמנות זו המערכת מברכת את המשפיע רבי אלימלך בידרמן שליט"א לרגל חתונת בתו שתתקיים אי"ה בשבוע הבא ביום רביעי באודיטוריום רמת אלחנן.
זכות זיכוי הרבים תעמוד לו לזכות לנחת מכל צאצאיו ויושפע לכולנו שמחות עד בלי די

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.