מה כדאי לעשות עם ה'חיסכון לכל ילד' (הקלטה)

מה כדאי לעשות עם החיסכון לכל ילד? העורך הכלכלי של תאגיד השידור הציבורי החדש שאול אמסטרדמסקי מסביר. האזינו

בזכות פעילותם של חברי הכנסת החרדים, בינואר 2017 תתחיל לפעול התכנית "חיסכון לכל ילד".

מהחודש הבא הביטוח הלאומי יפקיד לכל ילד 50  שקלים בכל חודש  עד גיל 18 בנוסף לקצבת הילדים. בנוסף, ההורים, יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 שקלים בחודש וזאת על חשבון קצבת הילדים, כך שסכום החיסכון המצטבר יוכפל, ויעמוד על 100 שקלים בחודש.

אם בחרתם  שהכסף ייכנס לבנק, מה האופציות שלנו?

ריבית קבועה לא צמודה – במסלול זה הריבית השנתית לתקופת החיסכון נקבעת מראש ולא משתנה.

כך לדוגמא בנק הפועלים מציע ריבית שנתית קבועה של ארבעה אחוזים לשנה על החיסכון.

ריבית משתנה בהתאם לפריים – במסלול זה הריבית השנתית נקבעת כמרווח מריבית הפריים (ריבית בנק ישראל+1.6%) ומשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.

בנק לאומי מציע למשל ריבית של פריים מינוס אחוז לשנה על החיסכון. אם לדוגמא בחודש דצמבר ריבית בנק ישראל עומדת על 0.1 אחוז, הריבית אותה תקבלו בפועל תעמוד על 0.6 אחוז. יש לזכור כי בנק ישראל יכול לשנות את הריבית בכל חודש.

ריבית קבועה צמודה למדד – במסלול זה הריבית השנתית קבועה ומוצמדת לשינויים במדד המחירים לצרכן.

כך לדוגמא בנק הפועלים מציע ריבית שנתית קבועה של 2 אחוז לשנה על החיסכון בתוספת ממוצע השינוי השנתי של מדד המחירים לצרכן. במידה ובסיכום הממוצע השנתי מדד המחירים לצרכן ירד עקב האטה כלכלית, יגרעו אחוזי הריבית מהריבית הקבועה.

האם אני יכול לעבור בין מסלולים?

אם החיסכון מנוהל בבנק ובחרתם את במסלול "חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים"- לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל אבל כן תוכלו לעבור בין מסלולי השקעה שונים באותו בנק.

אם החיסכון מנוהל בבנק ובחרתם בתוכנית " חיסכון ללא תחנות יציאה"- לא תוכלו לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון, ועד הגיעו של הילד לגיל 18. וכן לא תוכלו להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

ואם לא בחרתי בכלל במסלול?

אם לא בחרתם במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט כאן.

עבור ילדים מתחת לגיל 15 – בררת המחדל היא קופת גמל.

עבור ילדים מעל לגיל  15- בררת המחדל היא חיסכון בנק.

מתי  תוכלו למשוך את הכסף?

בתום התקופה,  עליכם לפנות לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של ילדכם, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים  שנמצא באתר הביטוח הלאומי.

כשימלאו לילדכם 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 שקל.

ילד שימשיך לחסוך את כספי החיסכון במלואם עד גיל 21, יהיה זכאי לקבל מענק נוסף בסך 500 שקל אשר יופקד לחשבון החיסכון שלו על ידי הביטוח הלאומי עם הגיעו לגיל 21.

החל מגיל זה הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים.

אם לא תמשכו את כספי החיסכון עד שימלאו לכם 21 שנים, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 500 שקלים.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.