מה לנו לבחירות לרבנות הראשית? יהודה משי זהב בטור כואב ל'קוקר'

 

 

חור בראש וקידוח במוח עשו לנו בשבועות האחרונות מסביב לבחירות לרבנות הראשית. 'חוק עמאר', 'חוק שטרן', דיל כזה או דיל אחר, מועמד אלמוני או מועמד פלמוני. כאילו ובאמת מדובר בעניין בעל חשיבות עילאית, במשהו או במישהו שהולך לקבוע או לשנות לנו את אורחות חיינו הפרטיים והציבוריים לשנים הקרובות.

מאז הכריז רבה של ירושלים מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א את יום הקמת הרבנות הראשית, י"ג אד"א תרפ"א, כיום תפלה וצום, בו נקראו עדת יראי ה' להקהל ולעמוד על נפשם בתפלה וצום ליד שריד בית מקדשנו. אחרי שמרן הגרי"ח זוננפלד הגדיר את הקמת הרבנות הראשית כ"נטיעת אשירה בידיים אצל מזבח ה'", ושכל מטרתם היא: "הבאת שינויים (רעפארם) בחוקי וגופי משפטי התורה והדינים ולפרוץ פרצות בחומת דת ישראל".

מאז הופרדה החבילה, אנן בדידן ואינהו בדידהו. רבותיהם אינם רבותינו, דייניהם אינם דייננו, כשרותם אינה כשרותנו, פסיקיהם אינם מחייבים אותנו. לא התפעלנו כשבראש מוסד הרבנות הראשית עמדו הרב קוק, הרב יעקב מאיר, הרב הרצוג, הרב חי עוזיאל, הרב אונטרמן, הרב ניסים ואחרים, ולא התרגשנו כשהיה זה הרב גורן שעמד בראש מוסד זה. כך היה היחס לרבנות הראשית וכך היה היחס למועצות הדתיות.

מצד שני היה עניין בכך שהחילונים מצאו להם את הרב מטעם, רב מחמד, רב כלבבם, לקישוט באירועים, בכנסים ובשמחות, לשמירה מינימאלית של עקרי יסודות היהדות, נשואין, כשרות ועוד. להזכירם את שייכותם לעם היהודי. יותר טוב מכלום.

עכשיו גם את הדבר המינימאלי הזה רוצים אנו לקחת מהם, להשתלט גם על המוסד הדתי האחרון שהם עוד מכירים בו, להרחיק אותם לגמרי ממה שעוד הזכיר להם את זיק יהדותם.

המאבק על הרבנות הראשית, אינו מאבק של היהדות החרדית, מי שלא יבחר אינו מעלה ואינו מוריד מבחינתנו. בסך הכל מדובר במאבק של פוליטיקאים ומאכערים חרדים אשר הפכו בשנים האחרונות את מוסד הרבנות הראשית למכונת ג'ובים ותפקידים לקרוביהם ויקיריהם, להשתלט על מוסד אשר איננו מכירים בו, אשר לא אומר כלום לציבור החרדי, ובשם האינטרסים הפרטיים שלהם הם עושים לנו שטיפת מוח ומנסים לסחוף את כולנו כאילו ומדובר בעוד מאבק על 'אידישקייט' או פרצה בחומת היהדות.

הניחו להם לנפשם, השאירו להם מוסד אחרון זה לפליטה, אל תגרמו להם להתרחק ולהתנתק לגמרי ממה שהם עוד מאמינים בו. ובעיקר הפסיקו לשטוף לנו את המוח על מערכה שאין מאחוריה כלום.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.