מודיעין עילית; אגודה ו'דגל' טוענים לניצחון בבית הדין

מודיעין עילית; שניים אוחזין בטלית: בית הדין החליט לדון בתביעה הממונית שהגיש נגד מרדכי גולדברג מדגל וקבע דיון מיד לאחר אישור התפקיד בשכר. בדגל טוענים לניצחון על גוטרמן

דרמה במודיעין עילית: בית הדין של הגר״מ קסלר, רב העיר, החליט לקבל את עמדת טוביה פריינד, נציג אגו״י בעירייה, לאפשר לדון בתביעה הממונית שהגיש נגד מרדכי גולדברג, נציג דגל התורה בעירייה, בשאלת הנזק הכספי שנגרם לפריינד.
לטענת פריינד, קיימות תביעות ממוניות כלפי גולדברג, בשל התפטרותו המקדמית לפני הבחירות מתפקידו כיועץ בכיר לראש העיר, לאור הבטחה למינויו כסגן בשכר, כשפועל הוחלט למנות את גולדברג נציג דגל לסגר״ע.
דגל התורה התנגדה בתוקף לקיום הדיון בתביעה זו, בטענה כי ההחלטה למנות את גולדברג לסגן בשכר גובתה בהוראת גדו״י ולכן אין לדון כלל בתביעה זו, לדבריהם.
במכתב ששלח ח״כ משה גפני לבי״ד, טען כי על הדיון להיבטל וכי הוא לא מתכוון להתייצב אליו. בסופו של דבר הופיע בפני בית הדין לדיון מקדמי, וכאמור החליט בית הדין כי הצדדים יופיעו לדיון הממוני ביניהם מיד עם אישור התפקיד בשכר בידי משרד הפנים.
גפני 4 גפני 3
בית הדין החליט עוד כי על עצם מינויו של גולדברג לתפקיד הסגן, לא ייערך דיון ולא יתערב בית הדין, כי אם על התביעה הממונית. בהחלטת בית הדין נאמר כי אין עוררין על עצם ההחלטה לאחר שאושר במועצת העירייה, באישור גדו״י וכן באישור התובע טוביה פריינד. לכן יש לזרז סיום הליך המינוי כנדרש, ומיד עם אישור התפקיד ידון בית הדין בתביעה. והצדדים יידרשו להתייצב לדיון הממונים שביניהם.
נוק אאוט נגד גוטרמן
בדגל התורה אומרים כי פסק בית הדין שניתן הוא ניצחון ונוק אאוט נגד גוטרמן, הפסיקה קובעת שהמינוי שריר וקיים, לגבי המשכורות: חבר דגל התורה  יהיה חייב לשלם לו משכורת ורק לאחר מכן הוא יכול לבוא לתבוע את היתר.
על החלטת בית הדין במודיעין עילית, שניתנה בכתב, חתומים דייני ההרכב שדן בתביעה זו: הרב שמואל נדל, הרב ישראל מרמרוש והרב אליעזר דינר.
יש לציין, כי חבר הכנסת משה גפני טען בבית הדין כי לא צריך להתקיים דיון וזאת בשל דעתו הנחרצת של מרן הגראי"ל שטיינמן בנידון, אולם רבה של מודיעין עילית דחה את הטיעונים של גפני וקיבל את עמדתו של פריינד שיש לקיים את הדיון, לעומת זאת, גפני יכול לחכך ידיים בהנאה לאחר שבית הדין קיבל את עמדת התנועה שהתפקיד שייך לאיש דגל התורה.
כזכור, היחסים בין דגל התורה לבין גפני עלו על סרטון, לאחר שגוטרמן שסירב להישמע להוראות מחזון איש 5 ולפיכך נוצר המשבר שעשוי היה לסיים את דרכו הפוליטית של גוטרמן בדגל התורה, אם כי, חשוב להדגיש: גוטרמן, כמו גוטרמן עדיין לא אמר את המילה האחרונה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.