מוזס לפירון: "מזלזלים בילדים החרדים". פירון: "האפליה תימשך"

מוזס לפירון: החינוך החרדי מהווה שליש מתלמידי המדינה ומופלה שיטתית לרעה. רק תלמידים חרדיים לא זכאים למים נקיון וחשמל.

"שליש מתלמידי המדינה אינם מקבלים מים נקיון וחשמל מהרשויות. ורוב רובם שוכנים במבנים לא תקניים". הדברים נאמרו על ידי יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ מנחם אליעזר מוזס במהלך דיון בוועדת החינוך של הכנסת.

בדיון, שכותרתו "הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ה", השתתף שר החינוך שי פירון והנהלת המשרד.

לאחר סקירה מפי השר, שהתייחסה אל התכניות והיעדים שהציב המשרד לקראת השנה הקרובה אמר ח"כ הרב מוזס: "אני רוצה להתייחס למעטפת, לצד הגשמי. דו"ח מבקר המדינה הצביע עוד בתקופת היותי סגן שר החינוך על 640 כיתות לא תקניות. כיתות היכולות לעוף ברוח.. ראינו עכשיו במערכה הביטחונית, את אלפי התלמידים בדרום הארץ הלומדים בכיתות הממוקמות במבנים בלתי תקניים. ראינו שם ניסים. אני מבקש לקבל משר החינוך התייחסות לנושא הפיתוח. היום זה הדבר האקוטי ביותר. 5 מיליון תושבים צמודים לממ"דים. על האוצר להקצות אחת ולתמיד תקציב לנושא זה.

באשר לגידול המבורך במספר התלמידים: מהנתונים שהוצגו על ידי משרד החינוך עולה, כי החינוך החרדי גדל בשיעור של 43% והוא מהווה 29% מסך התלמידים. כלומר התלמידים החרדיים מהווים שליש ממערכת החינוך. מאות אלפי התלמידים הללו מתחנכים בחינוך החרדי הערכי והמיוחד. בשנת הלימודים האחרונה, מאז ביטול חוק נהרי, הרשויות המקומיות לא ממנות תשלומי מים נקיון וחשמל של החינוך המוכר שאינו רשמי. הדבר איננו עוד חובה ונתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית. זהו פתח לשתדלנות, לחנופה פוליטית ולחוסר מידתיות. שליש מתלמידי המדינה לא יקבלו מים וחשמל במדינה! חברי הכנסת מרבים לדבר על המיעוטים בחברה ועל הצורך בהגנה על ה"אחר". התלמידים החרדיים הם אלו ה"אחרים" והם המופלים לרעה בכל התחומים".

שר החינוך השיב בדבריו כי תפיסת עולמו אומרת כי ימשיך להעדיף ולתגבר תיקצוב של בתי ספר "ציבוריים". כלומר, האפליה של הציבור החרדי, תימשך כל עוד לא יצטרפו לחינוך הציבורי.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.