מומחה חרדי לתקשורת תוקף את אמנון לוי "פנים אמתיות"