מועצת גדולי התורה יוצאים למסע בוילנא

מועצת גדולי התורה שליט"א יוצאים למסע קודש של קופת העיר "בוילנא " התפילה המרכזית בציון מרנא הגאון מוילנא זיע"א

 

התרגשות ודריכות עצומה בקרב כל היהדות החרדית בארץ ובעולם, מעת הוכרז באופן רשמי, כי ביום רביעי בשבוע הבא, כ"ב באלול הבעל"ט, יתקיים אי"ה מסע קודש אדיר שלא היה כמותו "וילנא – וכל הגולה כמדורת אש" לתפילה נוראה בציון מרנא הגאון מוילנא זיע"א, בהשתתפותם האישית של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה בארץ הקודש, בצוותא עם חשובי רבני הקהילות ומורי ההוראה שליט"א אשר יוצאים במיוחד בעצמם למסע הקודש של קופת העיר "וילנא – וכל הגולה כמדורת אש" כהכנה עילאית קודם יום הדין, ראש השנה תשע"ה.

משלחת גדולי ישראל יפקדו את ציונם של הגר"א בבית החיים בוילנא, כשבנוסף חלק מחברי המשלחת ימשיכו לכל ציוני הקודש בליטא ובלארוס, לציונים הק' של הגרח"ע גורדז'ינסקי, והגרב"ב ליבוביץ בוילנא, ציון רשכבה"ג הגרי"א ספקטור בקובנה, הציונים הק' של רבותינו שרי התורה רבני דווינסק, מרנן בעל "אור שמח" ובעל "צפנת פענח", ציונו הק' של ה"חפץ חיים" שבעיירה ראדין, ציון בעל הבית הלוי בבריסק, ציוני הק' של בעל יסוד ושורש העבודה והגרש"ש שקופ בגרודנה, ציון בעל ערוך השולחן בנובהרדוק, ציונו הנורא של רבינו המשגיח רבי ירוחם ממיר בעיירת מיר, ובקברו של אבי הישיבות רבי חיים מוולוז'ין, הסמוך לישיבת וולוז'ין.
חבורת הקודש מרנן ורבנן גדולי ישראל, חברי מועצגה"ת יוצאים במיוחד בימים שקודם ראש השנה, להתחנן ולהעתיר על תורמי "קופת העיר", באופן אישי, על כל שם ושם בפרטות לפי בקשתו האישית, כאשר לפי נסיון העבר הרבה ישועות נתגלגלו ממסעות הקודש של גדולי הדור.
מסע הקודש יתקיים כמיטב המסעות המפורסמים של אשר נודעו כמעמדות רוחניים עילאיים מתחילתם ועד סופם, כאשר כל המשתתפים בנסיעה מקבלים על עצמם תענית דיבור גמורה, ושומעים את משאות ההתעוררות מגדולי הדור שליט"א העומדים בראשות הנסיעה ומשתתפים בו בעצמם.
כמו כן הורה מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א לכל הצריכים לישועה שפנו אליו, לזכות להשתתף ולכל הפחות להעביר שמותיהם לתפילה בוילנא, בציינו שמות מסויימים, אשר ברור לו שהתפילה בוילנא האריכה את ימיהם למעלה מדרך הטבע.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.