מועצת גדולי התורה: עשרות אלפים יצאו למחאה בשבת נגד עבודות הרכבת

במכתב שמפרסמים האדמו"רים חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הבוקר ביומונים החרדים, הם מאיימים כי אם לא יופסקו עבודות הרכבת בשבת בבני ברק – המונים ייצאו למחאה אדירה

תחת הכותרת, "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה", מפרסמים הבוקר חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל קריאה להמוני בית ישראל בבני ברק לצאת ולמחות בשבת נגד עבודות הרכבת בשבת וחילול שבת קודש.

במכתב המתפרסם ב'המודיע' וב'המבשר' נכתב כי "בימים קדושים אלו אשר הקב"ה קרוב לכל קוראיו, שמענו מתוך דאגה עמוקה ולב כואב על חילול שבת בפומבי ומתוך התרסה בתוככי עיר התורה והחסידות – בני ברק, פינת יקרת שנוסדה ונבנתה מתוך מסירות נפש לה' ולתורתו.

"עם ישראל כולו עומד בין כסה לעשור ומתפלל לגאולה, ישועה ושנה טובה והלוא 'אין ישראל נגאלין אלא בזכות השבת'. אותה מתנה טובה שניתנה לעם ישראל מבית אוצר גנזיו של מי שאמר והיה העולם ובכוחה הגדול 'יכולה היא שתרחם'".

כאן פונים האדמו"רים בקריאה "אל שלומי אמוני ישראל הדרים בבני ברק – לצאת בחובת מחאה על שם שמיים שנרמס מעל ומתחת לארץ, וביום השבת הקרובה לסדר "הבו גודל לאלוקינו" להשתתף בתפילת רבים ברחובה של עיר, במקום בו מנסים רח"ל לרמוס את כבוד השבת ונותנה. יחד כל שבטי ישראל, יצאו לקבל פני שבת בתפילה שנזכה ל'ונבנתה עיר על תילה' מתוך שמירת השבת.

"ודברי חכמים בנחת נשמעים. בכח הרבים שמוחים על כבוד השי"ת ותורתו נזכה להתגשמות חזון הנביא ישעיהו 'אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קודשי וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד… אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר', ונתברך כולנו בגמר חתימה טובה וישועה בכל העניינים".

התפילה צפויה להיערך בשבת הקרובה ברחוב ז'בוטינסקי וכביש גהה בבני ברק, בהשתתפות ראשי העיר, אדמו"רים ורבנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.