המועצת של "בני תורה" תתכנס בשעה הקרובה בשערי חסד

בכינוס יעלו הרבנים בדבריהם את הצורך לשמר את דרכו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל ללא שום שינוי. כמו כן ידגישו את המשך חיזוק המוסדות שהושתתו 'על טהרת הקודש' כפי שהיתווה מרן זצוק"ל

מועצת גדולי התורה של "בני תורה" תתכנס בשעה הקרובה בבית רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

בכינוס יעלו הרבנים בדבריהם את הצורך לשמר את דרכו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל ללא שום שינוי. כמו כן ידגישו את המשך חיזוק המוסדות שהושתתו 'על טהרת הקודש' כפי שהיתווה מרן זצוק"ל.

הרבנים הגאונים שליט"א מונו לחברי מועצת גדולי התורה, על ידי רבינו ראש הישיבה זצ"ל.

הגאון הגדול רבי צבי פרידמן גאב"ד מסורת.

הגאון הגדול רבי ברוך שמואל דויטש מראשי ישיבת קול תורה.

הגאון הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנוביץ

הגאון הגדול רבי עזריאל אוירבך מגדולי הפוסקים בירושלים.

הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ ראש ישיבת פוניבז'

הגאון הגדול רבי אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז'

הגאון הגדול רבי יהושע ארנברג ראש ישיבת כנסת יצחק חדרה

הגאון הגדול רבי צבי רוטברג

הגאון הגדול רבי זבולון שוב

הגאון הגדול רבי אהרון דב זלזניק

הגאון הגדול רבי צבי שינקר

הגאון הגדול רבי בן ציון בורדיאנסקי

הגאון הגדול רבי משה שמידע

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. שיחת המשגיח הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצוק"ל בס"ד עלו והצליחו!

  שיחת המשגיח הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצוק"ל

  בס"ד

  שיחת המשגיח הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצוק"ל שנאמרה בשידור טלפוני ממיטת חוליו מארה"ב לביהמ"ד כולל הלפרין בבני ברק, בעצרת מספד על הגאון רבי יצחק דרשוביץ זצ"ל בשלהי חודש תשרי התשע"ג.

  מורי ורבותי, אני שוכב על ערש דווי ל"ע, כבר שבעה וחצי חודשים, אני סובל מהמחלה האיומה ביותר ל"ע עם יסורים גדולים עד לשמים. אני מבקש מכולכם טובה גדולה, כל יום כשיש לכם זמן שאפשר להתפנות תאמרו פרק אחד מתהלים שיהיה לזכות ולרפו"ש מהשמים לשלמה ליב בן מרים בתושח"י ויתקבל ברחמי שמים ולניסים ובנפלאות.

  מורי ורבותי, לפני כמה שנים שהגעתי לארה"ק סיפרו לי שאחד מצדיקי הדור האמיתיים חלם שהח"ח זיע"א בא אליו בחלום ואמר לו שהמשיח בא!!! אני מכיר את הצדיק הק' הזה ואני מאמין בו. ושאלתי אז איפה משיח צדקנו ? והתירוץ הוא רבותי : מי אמר שהוא לא בא?! הוא בא!!! אבל הוא לא מתגלה, ולמה לא מתגלה? הרי הציבור המקדיש את חייו לתורה הסולת של כלל ישראל יראים ושלמים. תשמעו…

  הגמ' ביומא אומרת, השח שיחת חולין דהיינו דברים בטלים, לא דברים הכרחיים.. עובר בעשה ובלא תעשה. עובר בעשה כדכ' "ודברת בם" ולא בדברים בטלים, ומהו הלאו? פסוק בקהלת [א,ח] "כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר… מורי ורבותי נשאלת השאלה אם האדם לא מדבר לשה"ר, שקר, וליצנות, ורק מדבר סתם דברים בטלים מה העוולה בכך, חוץ מביטול תורה? כתב ע"ז רבי יצחק אייזיק חבר ז"ל, שהיה גדול בנגלה ובנסתר. מה העוול בסתם דברים בטלים? ידוע כשיהודי לומד תורה המילים הק' עולות למעלה ועושים תיקונים גדולים ובונים עולמות של קדושה. וממשיך ואומר דברים נוראים "כשמדברים דברים בטלים האדם בונה את עולם הסטרא אחרא" זהו הלאו "לא יוכל איש לדבר…" איום ונורא מה שכתוב כאן….

  כשאני למדתי בבחרותי בישיבה, העבירה הכי גדולה בעולם הישיבות היה לדבר דברים בטלים, כשיצאנו מביהמ"ד לצורך אכילה המשכנו לדבר דברי תורה, ברשב"א בריטב"א ברמב"ם ובשיעור של הר"י וכו', היה לנו חשקת התורה, היינו דבוקים בתורה. היום המצב השתנה, מן הקצה לקצה, יוצאים מכותלי ביהמ"ד באותו רגע כבר מדברים שטויות ודברים בטלים.

  אז מה נאמר שמשיח צדקנו יתגלה במהרה בימינו?! למי הוא יכול להתגלות? אם בני תורה שח"ו בונים מדברים בטלים עולמות של הסט"א, אז יבא המשיח ויתגלה 'לקבלנים' של הסט"א?!?! למה כשאני מגיע לארה"ק אני רואה בחורים בליל שב"ק ברחוב הולכים בקבוצות, לא יודע לאן הולכים, הלא יש ביהמ"ד- לא? למה הם ברחוב? לא הרגשתי שהחבורות הללו מדברים דברי תורה, סתם מדברים שטויות! פעם פנה אלי בחור אחד מתוך הקבוצה, ושאלני האם הרב מכיר את ההורים שלי? אמרתי לו כן בודאי, ההורים שלך מתפללים עליך הרבה שתגדל להיות גדול בתורה ויר"ש, אז אני רוצה לתת לך ולחבריך עצה. אולי כשתמשיכו ללכת עכשיו תדברו קצת דברי תורה … הבחורים עמדו והשתוממו על עצותי…

  אתם שומעים רבותי מה קרה איתנו?! ולכן אע"פ שבקושי יש לי כח דיבור ונשמה היום, אני כזה חלש ואין לי כח לדבר. החלטתי בכל הכח להגיד לציבור החשוב הזה, את המילים האלה: הלא רבי יצחק דרשוביץ ז"ל שיסד את הרעיון של "כולל ערב" מה הוא רצה? הוא רצה להציל את עולם התורה מלבלות את הלילה בדברים בטלים, שימשיכו לבנות את עולם הקדושה, עולם של תורה.

  והיום מאיימים עלינו מהשמים ע"י הרשעים הכופרים השולטים בארצנו הקדושה, על בני הישיבות, מה זה סתם איום???!! זה מן השמים, לעורר אותנו להגביר דיבורי תורה ביום ובלילה, שהאוויר שלנו יהיה דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים.

  מורי ורבותי, אני מבקש מחילה אולי דיברתי בחריפות, תדונו אותי לכף זכות. אבל אולי מישהו בלילה הזה ישמע את הדברים האלו ולאט לאט יתחיל לשנות את דרכו בתורה, והציבור שהולכים הביתה יחליטו לדבר בד"ת, ולא סתם לספר מה היה, ומי דיבר, אלא רק דברי תורה להקשות קושיות ולתרץ, ואז במהרה יופיע משיח צדקנו. ואני מעומק הלב מברך את הקהל הק' הזה שכולכם עם בני משפחותיכם תעברו את תקופת "חבלו של משיח" לחיים ולשלום, ותזכו לקבל את פניו בלב שמח, וזו ברכה גדולה מאד, כי יהיו כאלו שיעברו את חבלו של משיח, אבל להישאר בלב שמח צריכים "תיבת נח" של תורה להגן עליכם. עלו והצליחו!

  אשריכם המקדשי שם שמים |
  הגב