המועצת של 'דגל התורה' תתכנס בחפץ חיים

דריכות שיא ב'דגל התורה' לקראת הועידה ההיסטורית בקיבוץ חפץ חיים שם ישתתפו הנציגות המפלגתית והעסקנית של המפלגה. מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' עתידה להתכנס עם כל חבריה באחד מימי הועידה. אם בוועידות מפלגתיות אחרות שומעים רק על פוליטיקה, בוועידה זו ניתן יהיה להאזין גם לקולות אחרים ומרעננים שדיברו על עולם התורה, הישיבות והחסד, הועדה המכינה החלה בסדרת כינוסים בבית 'דגל התורה' {פרסום ראשון}

דריכות שיא ב'דגל התורה' לקראת הועידה ההיסטורית בקיבוץ חפץ חיים שם ישתתפו הנציגות המפלגתית והעסקנית של המפלגה. מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' עתידה להתכנס עם כל חבריה באחד מימי הועידה. אם בוועידות מפלגתיות אחרות שומעים רק על פוליטיקה, בוועידה זו ניתן יהיה להאזין גם לקולות אחרים ומרעננים שדיברו על עולם התורה, הישיבות והחסד, הועדה המכינה החלה בסדרת כינוסים בבית 'דגל התורה'.

ל'קוקר' נודע כי מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' שלא התכנסה מזה כשנתיים ימים לאחר שחברי המועצת הפנו את ההכרעות הגורליות לפתחו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, תתכנס במלון 'ציפורי' בקיבוץ חפץ חיים באחד מימי הועידה, שם ידונו על כלל הנושאים העומדים על הפרק ובראשם סוגיות החינוך החרדי, התקרבות הממשלה לרפורמים וחיזוק וביסוס עולם התורה.

ההכנות לוועידה בעיצומן: הוועדה המכינה את המעמד התכנסה בבית 'דגל התורה' בבני ברק לדון בכמה נושאים בוערים, בהם התכניה המפורטת, השתתפות גדולי התורה, הפאנלים, הנאומים ועוד. במתכנסים ניתן למנות את מזכ"ל 'דגל התורה' יעקב אשר מיוזמי הוועידה, סגר"ע בני ברק מנחם שפירא, ראש מועצת רכסים איצ'ה רייך, הרב ישראל פרידמן, משה שיפמן, דובר הוועידה יעקב רוזנשטיין, אליהו ארנד, בנימין כהן ועוד.

הועדה המכינה בכינוסה השבוע
הועדה המכינה בכינוסה השבוע

הגאון רבי אפרים צמל מראשי ישיבת "אור שמח", שכיהן כמזכיר מועצת גדולי התורה מאז כינונה והשתתף בועידות הקודמות סיפר הבוקר בראיון מיוחד ל'יתד נאמן' לקראת הוועידה על הועידות הקודמות, וכיצד אפשר לשחזר את ההצלחה. הרב צמל נשאל: "סביב מה יש ללכד בועידה הקרובה כהמשך למה שהיה בועידות הקודמות?".

לדברי הגר"א צמל: "ביד אליהו הייתה אוירת חג. אני זוכר שהתבקשתי להזמין את הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, ועמדנו נפעמים איך הוא דיבר בכפיפות מלאה למרן הגרא"מ שך זצוק"ל, באומרו שהוא מקבל דעתו כמי שנושא על שכמו את הדגל האמיתי של התורה בכל מערכות הדת. זו בעצם היתה שותפות עם הרעיון".

"האוירה המיוחדת שגדעה לגמרי את תחושת ה"חוג" שהיתה לנו קודם ההקמה, היתה כשכ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א הצטרף לרעיון ולתנועה. וכשהזמנתיו לדבר במעמד, הזכרתי את הפסוק "איספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח", לסמל את הברית ואחדות המופלאה בין ליטאים, חסידים וספרדים, כשכל בן תורה חש לפתע כי הוא שייך לדגל הגדול שמטרתו להתרומם ולהתלכד כדי לקדש שם שמים בראשות מנהיגי התורה".

הגר"א צמל
הגר"א צמל

"היום, כשהכל סוער יותר ונסיונות החיים גדולים יותר, צריך את זה הרבה יותר, לחזק ולבצר את ההנהגה והכפיפות לגדולי הדור שליט"א, כי צריך גוף שיהא האבא של בני התורה, ולא רק בצרכים ציבוריים, אלא עצם הדבר שנמצאים תחת דגל מלכד, כפי הנאמר בלמנצח "נרננה בישועתך ובשם א-לוקינו נדגול, ימלא ד' כל משאלותיך", שרק אם דוגלים בשם ד', אז הקב"ה נותן לנו כל המשאלות, כי כשהקב"ה הוא הדגל אז ממילא כל בקשותיך מתמלאות".

"דווקא בימים שהדרך קשה יותר ושאלות החיים כבדות יותר, חובה להתלכד תחת טליתם של עיני העדה שליט"א ההולכים בסערות התקופה כעמוד אש לקלוט את החיצים ולהנחות את הדרך, לבל נטעה ונתעה במדבר החיים. את זאת תחדד הועידה, ותראה שכל נאמני הדגל כפופים לדעת תורה צרופה. היא תלבן את הדרך, ותאמר לדבק טוב הוא ותחזקהו במסמרים בל ימוט – ואז לא תהיה זו ועידה טכנית כמו ביתר המפלגות, אלא כנסיה לשם שמים במטרה אחת: לקדש שם שמים, לחזק ולהתחזק בתורה כשגדולי התורה בראשנו". סיים הרב צמל

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.