מופעי החזנות חילול ה' / יתד נאמן

יתד נאמן במאמר חריף נגד מופעי החזנות בבתי כנסת שונים: "הפכו להיות חילול מקומות הקודש במלוא מובן המילה"

בימים אלה מדינת ישראל מציינת ימים מסוימים כימים לאומיים. מפצי קולמוסים רבים נשמעו בתקופה האחרונה כדי להסביר את מה שמובן מאליו, למה היהדות החרדית שהכירה במדינת ישראל דה-פאקטו, איננה מכירה בארועים אלו, ואין כאן המקום להאריך בסוגייה.

עם זאת, בשולי הארועים, נרשמו תופעות שוליים מסוכנות. בהשפעת הצבור הדת"ל, נערכות תפילות המונים בבתי כנסת מרכזיים בחלק ניכר מערי הארץ המרכזיות, בכל השבתות שנמצאות בין התאריכים הנקובים. כמובן שאין מדובר במנינים של בני תורה, אלא בבתי כנסת עירוניים. בתפילות אלה עוברים לפני התיבה חזנים מפורסמים ביותר וידועי שם בתחומם, בלווי מקהלות, רבות משתתפים.

בעצם שאלת החזנות בבתי הכנסת ובבעיות ההלכתיות הכרוכות בכך, כבר דנו הפוסקים. האם אפשר להתפלל תפילה אמיתית כאשר מדובר בקונצרט ווקאלי לכל דבר, גם על כך כבר אמרו גדולי הדורות את דברם. עם זאת, חייבים להשמיע צפירות עולות ויורדות, כי מופעי החזנות בבתי הכנסיות, הפכו להיות חילול מקומות הקודש במלוא מובן המלה. גם במקומות שרבני העיר עמדו בעבר על המשמר ולא איפשרו את השמוש בקולן ("קמרטון" – כלי נגינה הפועל בהקשה ונותן לחזנים ולזמרים את הטון הנכון), נפרצו הגדרות מחדש ע"י כמה ממנצחי המקהלות. מה שהוגדר ע"י רוב מוחלט של הפוסקים כחילול שבת, מתבצע ממרומי המדרגות של ארון הקודש או מעל הבימה, לעיני כל ישראל.

אבל חמורה שבעתים היא הפירצה של הסתננות מנגינות של שירים חילוניים מובהקים, המלוות את הקדושות שבתפילות, כולל "קדושה" שבחזרת הש"ץ. הלך חוש השמע הטהור. זימרת זר משתרגת על הרינה ועל התפילה, בלב לבם של מקומות הקודש. כי תבואו ליראות פני מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי. בית כנסת הוא בית כנסת, לא היכל "תרבות". גם אם אנשים העושים מעשי זמר, מבקשים שכר כפנחס וזוכים לתשואות ההמון, כולל מחיאות כפיים בלב בית הכנסת, כאילו היה זה אולם קונצרטים. מעט המחאות נחנקות בקול המחיאות. אין מדובר במשהו חד-פעמי, אלא בצורה קבועה בה מתנהלות רבות מהתפילות בשנים האחרונות, והמגמה רק הולכת ומחמירה.

אם בעבר היו בתי הכנסת האלה מתמלאים בחובשי כיפות סרוגות, כיום, למגינת לב, נוהרים גם חרדים וגודשים את "קונצרטי" התפילה הללו שבמרכזן משוררים את "התפילה לשלום המדינה" במנגינת ההמנון הלאומי ומי שברך לחיילי צה"ל, כשגם החרדים מצטרפים לשירה ומתמוגגים מהיכולת הקולית של החזנים. היצר הרע מטפס על שליבותיו של הסולם המוסיקלי ויורד למעמקי התודעה, כדי לצנן את היורה. מה לכהן בבית הקברות? מה לחרדים בטקסים לאומיים כאלה שמחללים את קדושת בית הכנסת?

אם צעירים שאמורים להתחנך על הערצת גדולי תורה והתדבקות באורחותיהם, נוהרים אחרי בעלי גרון, אם בשביל זה הם מוותרים על תפילה ישיבתית, זה אובדן גבולות הגיזרה. ארועים כאלה לא יוציאו אותם לתרבות טובה. אם חרדים מטפסים על סולם מוסיקלי רעוע, ושותקים למשמע מנגינות חילוניות בתוך בית הכנסת ותוך כדי תפילה, זה גורם ששועלים ושועלות מהלכים ליד שריד בית מקדשנו, ורפורמיות פורצות גדרות:

הגמרא בברכות מספרת על רב הונא שארבע מאות חביות יין החמיצו לו. נכנס אליו רב יהודה אחיו של רב סלא החסיד ותלמידי חכמים נוספים ויש אומרים שהיה זה רב אדא בר אהבה ורבנן, ואמרו לו: פשפש במעשיך אם יש בהם חטא שגרם להחמצת היין. אמר להם: וכי אני חשוד בעיניכם? השיבו לו: וכי הקב"ה חשוד לעשות דין בלא דין? אמר להם: אם יש מי ששמע עלי דבר, שיאמר. אמרו לו: כך שמענו, שלא נתת לאריסך את חלקו בזמורות הגפן והרי תנן כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנים. אמר להם: וכי הוא משאיר לי משהו מהם, הרי הוא גונב את הכל. אמרו לו: זהו שאומרים בני אדם "אחר גנב גנוב, וטעם תטעם" – ומסביר רש"י: שהגונב מן הגנב אף הוא טועם טעם גנבה. אמר להם: מקבל אני עלי שאתן לו, ואיכא דאמרי חזר החומץ ונעשה יין ויש שאומרים שהחומץ התייקר ונמכר במחיר יין.

הסביר הגה"צ רבי יעקב ניימן זצוק"ל (דרכי מוסר): רואים מחז"ל הקדושים איך חשבו שארע להם דבר. הם לא שאלו האם החביות עמדו במקום שהשמש מגעת? אלא הבינו שצריכים לחפש החטא שהוא הסיבה, ואם יתוקן החטא, יתוקן גם ההפסד.

כמה אנחנו רחוקים ממהלך המחשבה הזאת. שמענו שבאנטוורפן נשרפו 14 ס"ת ובלונדון 8 ס"ת רחמנא ליצלן, והדליקה הגדולה בישיבת טלז בארה"ב, שבה נספו 3 בני ישיבות, בירושלים נשרפו ס"ת ולאחרונה גם בפרדס חנה נשרפו 8 ס"ת, וכל זה בשנה זו. האם אנחנו אמרנו לעצמנו נעיין בדיננו, אולי נשרפו הס"ת מפני שאנחנו לא מכבדים תורתנו הקדושה כראוי?

סיפר לי אחד מגאוני ישראל בפולני' שהיה מגדולי בעלי המוסר, שבעיר גדולה בפולני' מצאו ס"ת מושלך במקומות המטונפים ר"ל, ואמר לי: אתה יודע למה קרה דבר זה? מפני שלפני איזה זמן בא לעיר הזאת אחד ממנהיגי החילונים, אפיקורס מפורסם, ששפך קיתון של בוז על כל הרבנים ותלמידי חכמים ובני העיר הזאת חלקו לו כבוד ויצאו לקבל פניו עם ס"ת. לכן נענשו בני העיר הזאת שחולל ס"ת. למה אנחנו לא נחשוב מחשבה כזאת? אולי בא לנו העונש שלא מכבדים תלמידי חכמים כראוי ולא נותנים כבוד לתורה. ומה שנשרפו 3 בני ישיבה ילדים קדושים וטהורים, מפני שאנחנו לא שומרים היטב על נשמות בני נוער שנותנים לשרוף נשמתם ברוח של כפירה והקב"ה אומר בקרובי אקדש.

אם אנחנו נותנים לחלל את בתי הכנסת ליד ספרי התורה, זה גורם שאחרים רומסים ברגל גסה את ספר התורה ואת קדושת שריד בית מקדשנו. הצבור החרדי חייב להדיר את רגליו ממקומות אלו ולתבוע להפסיק את ביזוי התפילה. נוכחות חרדית בבית כנסת מחולל, זהו חילול ד'. אנשים חרדים מכירים את המנגינה שלהם. אלפיים שנה הם שרו אותה. את מיתרי נפשם לא מרעידה אלא שירת הדורות.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אני שמח שהתביישת לשים את שמך על כל גיבובי השטויות והטינופת שהקאת כאן!!

  אנשים שמקצועם ופרנסתם היא מוזיקה, והם מופיעים בבתי כנסת של ציבור אחר, והם צריכים לכבד את תפילתם ולהגיד גם את "מי שבירך" למדינה ולחיילים אם זה מה שהם ביקשו וזה הפרנסה וצריך לכבד, כמו לדוגמא בפיגוע הנורא בבית הכנסת בהר נוף, שהניצולים בזכות השוטר הדרוזי חבשו כאפייה והלכו לדרוזים לכבד.

  אנשים כמוך שברוב חוצפתם מחליטים למה הקב"ה העניש אותנו בכל מיני צרות, הם הצרה הכי גדולה של הציבור החרדי!!!!

  איך אתה לא מתבייש לומר שבגלל ששרו והלכו לשמוע חזנות ותפילה יפה בגללם נשרפו ספרי תורה?? בגללם מתו ילדים טהורים???? אולי הם מתו בגלל מקטרגים כמוך שמדברים בתפילה ובהבל פה מצחין פוסלים כל מי שאינו מתיישר עם דעתם המעוותת???

  אולי אתה גם רוצה לייעץ לקב"ה איך לנהל את העולם ולמי מגיע עונשים וצרות??

  אתה בור ועם הארץ כבר שנים לא משתמשים בקולן, יש שעון חזנים שמשמיע צליל אחיד ללא הפוגה שמותר למהדרין להשתמש בו.

  מי זה גדולי הדור?? ר' חיים אמר משהו בנושא? הרב שטיינמן??? הרב אליישיב בעצמו היה הולך לשמוע את יוסלה רוזנבלט

  מי שמך להטיל אשמה כזו על ציבור גדול שירא שמיים פי כמה ממך? את המלח כבר עשרת היום??

  במקום לזרוע שנאה ופירוד בעם, באמצע ספירת העומר שמתו 24000 תלמידי רבי עקיבא בגלל שנאת חינם, כדאי שתמצא דברים לאחד את העם ולא לקטרג, דתן ואבירם שכמוך!!!!

  ג'ונם |
  הגב
 2. צודק 100%. לא מבין מדוע החרדים ממלאים את ביהכנס הגדול כפי שהיה בשבוע שעבר בפ״ת

  צביקה |
  הגב