מורה אחזה בכח בידו של תלמיד וגררה אותו לאורך רצפת המסדרונות.