הכלה התעקשה לומר "הריני מקודשת לך", כיצד הגיב הרב? – לסיפור ההזוי

מעשה משונה אירע בישוב מזכרת בתיה, רבה הנערץ של העיר הרב אפרים זלמנוביץ הוזמן לערוך חופה לזוג חילוני, אך כמה ימים קודם פנתה אליו הכלה ואמרה שהיא דורשת גם לומר לחתנה המיועד "הריני מקודשת לך","הרי אתה מקודש לי בטבעת זו".

לא עזרו שום הסברים שהסביר להם הרב זלמנוביץ, "כי כל טכס החופה וקידושין בנוי על המציאות שבן לוקח בת. הזכר הוא הכוח הנותן והכלה היא הכח המקבל. זו המציאות. כך מוטבע הדבר במבנה האנטומי שלנו. זה טבע המציאות ואין בכוח ענידת הטבעת לחתן על ידי הכלה, לשנות את המצב הנתון מכוח עליון".

הרב הסביר לכלה: כי "סידור הקידושין כולל את הפעולות הבאות: הגבר מכניס את האישה אל תחת החופה. הגבר נותן לאישה את הטבעת. הגבר כותב לאישה כתובה וחותם עליה ומעניקה לה".

לכן סיים כי מעשה זה שהיא מתעקשת לבצע תחת החופה אינו מתאים ואסור לעשות זאת, "הגם שהטבעת שנתנה הכלה לחתן, בעמדם תחת החופה, אינו אלא מעשה שטות ודבריה דברי הבל, אומר הרב משה פיינשטיין (אגרות משה אבן העזר ח"ג סימן ח"י) אין בכך כדי לפסול את מעשה הקידושין והזוג הזה נשוי כדת משה וישראל, אף על פי כן, אסור לעשות זאת מכמה סיבות. האחד, זה מעשה הגויים ואינו מעשה יהודי כלל ועיקר. סוף כל סוף, החופה והקידושין חייבים להיות כדת משה וישראל. ענידת טבעת לחתן אינו מעשה הכלול בדת משה וישראל. אמותינו הכשרות בבואן בברית הנישואין לא ענדו לחתן טבעת". ציטט הרב ולכן מכוח זה סירב לקדש אותם.

גם שיכולים להוסיף כי עצם העובדה שגם הכלה נותנת טבעת לחתן, איננה פוסל את מעשה הקידושין והם תקפים אבל יש לחוש שמא יאמרו הבריות: הנה, גם האישה יכולה לקדש את האיש או יאמרו ששניהם חייבים לקדש. זה את זו וגם זו את זה ויגרמו חלילה לשכוח תורה מישראל או לשנות דין אמת. הוא אשר כתב הרב משה פיינשטיין אודות כל הגורם לשכחת התורה או לשינוי ההלכה "וזה איסור גמור וברור". סיכם.
פורסם באתר רוטר ע"י רוטרניק

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.