מחדשים את בתי החיים של גדולי עולם באירופה

מאז ימי מלחמת העולם השניה, בה חיללו הנאצים ימ"ש בכוונה תחילה את בתי החיים, עומדים הם שפלים ובזויים, ללא כל גדר אשר תקיף אותם, עתה נמצא הפתרון

שמחה גדולה והתרגשות רבה בקרב היהדות החרדית, יוצאי גולת אירופה, אשר כבוד שוכני עפר ובראשם אדמו"רים ורבנים רבים, חשוב בעיניהם לאין ערוך, על הבשורה הטובה בהווסדות קופה חדשה ומיוחדת למען בניית וחידוש בתי החיים בכל רחבי אירופה.

הארגון לקח על עצמו את לתקן, לשפץ ולבנות גדרי בתי החיים, כך יעברו הם בעשרות ארצות, ערים ומדינות בכל מקום שהיתה קהילה יהודית במאות השנים האחרונות. מימון מיוחד יוקצה למען מטרה נעלה זו, למען כבוד המתים המחולל רבות בשנים.

כבר רבות בשנים אשר מליוני דולרים כבר שולמו בשביל מטרה נעלה זו, ואכן מקום מנוחתם של רבים, בערים רבות בכל רחבי היבשת כבר שופצו לשם ולתפארת, ונמצאים כיום במעמד שמור מכל חילול רח"ל, אך כל הפיעלויות הם טיפה מן הים שעוד צריך להעישות למען כבוד שוכני עפר.

העובדה המצערת ביותר היא, אשר ציוני גדולי ישראל רבים ממרוצת הדורות נמצאים מחוללים ובזויים, היות ועדיין לא הגיעה ההזדמנות הנכונה לבנייתם החדשה.

לדאבון כל בית ישראל, מאז ימי מלחמת העולם השניה, בה חיללו הנאצים ימ"ש בכוונה תחילה את בתי החיים, עומדים הם שפלים ובזויים, ללא כל גדר אשר תקיף אותם, וכאשר אף תושבי האיזור אינם מעריכים את קדושת המקום, ולדאבון כל לב, מבזים את המקומות הקדושים לכלל היהדות החרדית, בלא פוצה פה ומצפצף, ובאין מפריע בידם.

כעת, עם ייסוד הקופה המיוחדת אשר תפעל לחידוש ושיפוץ בתי החיים בכל רחבי אירופה, יגיע הזמן אשר יעלה כבוד אבותינו במקום מנוחתם, עדי יקומו בקרוב בימינו בתחיית המתים ברחמים גדולים.

העסקן הדגול אשר ידיו רב לו בשימור בתי החיים באיזור,  ר' ישראל מאיר גבאי שליט"א יו"ר אגודת אהלי צדיקים, יצא לביקור בעיירות אוקריינה, ומצא שם באחד מבתי החיים עובדים אשר העמידו את הגדר על תילה, יצא לבירור מקיף אודות הארגון, וגילה כי הם שיפצו וגידרו יותר משלושים בתי חיים בחודשים האחרונים מאז הוקם הארגון, והכל בהשגחתו ובליווי הלכתי של הגאון רבי אליקים שלזינגר שליט"א ראש ישיבת הרמה, למען יהיה הכל בכבוד הגדול ביותר, ע"פ הידור ההלכה הגדול ביותר.

"בשורה טובה כזו צריכים לפרסם בקרב הקהל, אשר משימים עיניהם וליבם לדבר גדול זה, בשמירת כבודם של שוכני עפר", אמר הרב ישראל מאיר גבאי.

ואכן המימון המכובד, יחסוך מיליוני שקלים לתלמידים וצאצאים של הטמונים בארצות הגולה, אשר עד עצם יום זה השקיעו רבות על שמירת מקום מנוחת האבות, וכעת יוכלו לקבל את המימון הנדרש מן הקופה המיוחדת, ולכבד ביתר שאת את מקום מנוחת אבותינו ורבותינו.

 

קברים 2

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.