מחירי החלב שבפיקוח מתייקרים שוב • שר האוצר אישר את ייקור המוצרים רק בכמחצית מהמלצות 'ועדת המחירים' של האוצר ומשרד החקלאות

שר האוצר אישר ייקור במחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.5 אחוז, כמחצית משיעור ההתייקרות עליו המליצה ועדת המחירים המשותפת למשרדי האוצר והחקלאות שעמד על 6.3 אחוז בממוצע.  עליית המחירים נובעת מהעדכון הקבוע בחוק, בשל עליית מחיר המטרה של החלב. מהאוצר נמסר כי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, החליט לדחות את המלצת הועדה ולמתן את העלאת מחיר מוצרי החלב שבפיקוח ולאשר שיעור ממוצע של תוספת 3.5 אחוז מהמחיר לצרכן, כלומר רק במחצית הסכום.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר כי "נוכח העובדה כי מדובר בעליית מחירים חדה למוצר בסיסי, אני מוצא לנכון למתן את המלצת הועדה וזאת באמצעות פריסה מידתית לעליית המחירים שעליה המליצה הועדה עד להשלמת בדיקות נוספות שביקשתי לערוך בסוגיה".

במקביל, ממשיכה הועדה לבדוק את רווחיות המחלבות בתחום רווחיות המוצרים שבפיקוח.  בדיקת הבסיס למחיר מוצרי החלב שבפיקוח נמצאת בשלבים מתקדמים ויתכן כי ממצאיה ישפיעו וישנו את נוהל הבסיס.  הועדה הודיעה כי היא פועלת להשלמת הבדיקה בהקדם האפשרי.

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.