מחלוקת בוועדת החוקה על גובה הפחתת ריבית הפיגורים לחייבים העומדים בצו התשלומים שנקבע להם

לפי הצעת החוק, אם חייב משלם באופן רציף ועקבי את התשלומים שנקבעו לו, לאחר שעבר הליך פורמאלי של הכרה בו כ"חייב משלם" על ידי מערכת ההוצאה לפועל, יינתנו לו ההקלות הבאות: הפחתת שיעור הריבית שתיצבר על יתרת החוב בתיק ב-25%, ואי נקיטת הליכי הגבייה הבאים נגדו: עיקול חשבון עובר ושב, עיקול משכורת, עיקול מיטלטלין, מימוש רכב שעוקל והגבלתו מקבל, מהחזיק ומחדש רישיון נהיגה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "במערכת ההוצאה לפועל קיימים חייבים אשר אינם יכולים לשלם את מלוא חובם באופן מידי. בעבור חייבים אלה נקבע בחוק ההוצאה לפועל אפיק תשלום בשיעורים, המאפשר לחייבים העומדים בתנאי החוק לשלם את חובם בתשלומים. פריסת החוב לתשלומים מהווה כלי מרכזי להחזר החובות בהוצאה לפועל. לפיכך, יש חשיבות רבה להנעת חייבים כאמור לפנות בבקשה לרשם ההוצאה לפועל לפריסת חובותיהם וכן לתמרץ אותם להתמיד בתשלומים שנקבעו להם. התמדת החייב בתשלומים מיטיבה עם הזוכה אשר החוב כלפיו משולם באופן סדיר, ועם החייב אשר מקטין את חובו עד לסגירת התיק נגדו".

יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): "אם מורידים רק 25% מריבית הפיגורים נשאלת השאלה אם זה פותר את העניין ונותן תמריץ כשהחייב לא יכול להדביק את הפער. מצד אחד זה יכול להיראות הרבה אבל בראיה רחבה יש לשאול מה יוצא אחרי תקופה של שנה עם הריבית שנשארת של 75%". הוא פנה לנציגי משרדי הממשלה: "תתכוננו שתהיה דרישה מצד הוועדה להפחתה גבוהה יותר".

חה"כ לשעבר אוסאמה סעדי שיזם את הצעת החוק הפרטית בעת כהונתו בכנסת: "במהלך העיסוק הרב בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, המטרה הייתה שיקום של החייב, אזרח פשוט שהייתה לו מעידה כלכלית ונכנס למצוקה כלכלית, שייצא ממעגל החובות. בזמנו אישרנו מבצע של הפחתת 40% מריבית הפיגורים וראינו שהתמריץ עבד ויותר מ-130,000 חייבים שילמו חובם. צריך לתת על כך את הדעת ומצד שני כשמדובר על זוכים פרטיים מה יש לאוצר להזדעק? זה הרי בין החייב לזוכה".