מחצית השקל: כמה צריך לתת?

מרן הגר"י יוסף: שיעור מחצית השקל השנה הוא 20 שקלים לנפש, מעיקר הדין יש לתת מחצית השקל מגיל שלוש עשרה. "המעות יינתנו לטובת הישיבות הקדושות שמגדלים בהם תלמידי חכמים"

מרן הגר"י יוסף  שיעור מחצית השקל השנה הוא 20 שקלים לנפש, מעיקר הדין יש לתת מחצית השקל מגיל שלוש עשרה. "המעות יינתנו לטובת הישיבות הקדושות שמגדלים בהם תלמידי חכמים"

במענה לשאלת רבים המתעוררת בזמן הזה – מהו שיעור מחצית השקל, פוסק מרן הרה"ר הראש״ל הגר״י יוסף שליט"א, כי השנה שווי מחצית השקל לשנת התשע"ח (2018) הוא 20 שקלים לנפש.

כמידי שנה מתעוררת השאלה, מהו ערכו של 'מחצית השקל', הנמדד לפי מחיר הכסף ועל פי שער הדולר, במכתב מפרט הראש"ל את חישוב השיעור הנוכחי בעת הזו של מחצית השקל ביחס לשוויו של מחיר הכסף כיום. "לגבי הסכום של זכר למחצית השקל, כתב בשו"ת בית דוד (לפני כ-300 שנה, רבו של הרב שלחן גבוה), שצריך ליתן שלשה דרהם, כל דרהם הוא 3 גרם, וי"א 2.8 גר', וי"א 3.2 גר'. ואין בזה הכרע ברור. עכ"פ צריך 9 גרם כסף טהור, כל גרם כסף טהור שווה כיום ל-1.91 שקל, יוצא שהסכום הוא 20 שקל לנפש, כולל מע"מ."

בנוסף מזהיר הרב כי "צריך ליזהר שלא לקרות המעות הללו "מחצית השקל", אלא יאמר "זכר למחצית השקל".

במכתבו מתייחס מרן לזמן הראוי למתן המעות זכר למחצית השקל ואומר כי זמן קיום המצווה הוא "ליתן המעות הללו בתענית אסתר בלילה קודם קריאת המגילה, ובירושלים בליל פורים קודם קריאת המגילה."

בהתייחס לגיל בו נהוג לתת מחצית השקל פוסק הראש"ל כי הגיל שמעיקר הדין יש לתת מחצית השקל הוא מגיל שלוש עשרה ומעלה.

עוד כותב מרן הראש"ל במכתבו כי גם על הנשים וגם על ילדיו הקטנים יש לתת מעות זכר למחצית השקל "גם הנשים יתנו מעות "זכר למחצית השקל". וטוב לתת גם עבור ילדיו הקטנים למי שיש יכולת. ואם אין ידו משגת, ייתן חצי שקל בעד כל אחד מבני ביתו".

בסיום מכתבו של מרן הראש"ל, מדגיש הרב את חשיבותם של לומדי התורה וחיזוק הישיבות הקדושות שלהם ראוי לתת את מחצית השקל. "מעות הללו יינתנו לטובת הישיבות הקדושות שמגדלים בהם תלמידי חכמים, שמיום שחרב ביהמ"ק אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה."

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.