מחקר חדש: ישראל מודל לאלטרואיזם בתרומת כליות

בשנת 2014 התקיים כנס בנושא שיטות עבודה בתרומת כליות ובקונצנזוס הוחלט כי תרומת כליות מגוף חי היא המומלצת ביותר ומוגדרת כטיפול הטוב ביותר למחלת כליות בשלב מאוחר, מניעת השתלות, הישרדות מטופלים, שיפור באיכות החיים, פחות דרישות לדיאליזה והגברת יעילות העלות בהשוואה להשתלת כליה מתורמים מתים.

עם זאת למרות האפקטיביות הרבה בתרומת כליה מגוף חי, המספר השנתי של התורמים החיים בכליות הולך ופוחת בארצות רבות. אמנם בישראל, המגמה היא הפוכה. במחקר זה שערכו פרופ' מני קוסלובסקי מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל, ד"ר וולטר ווסר מבית החולים מעייני הישועה, פרופ' ג'פרי בונר מבית החולים לניאדו וד"ר עדי לזר. מצאו כי מי שאחראי ככל הנראה להכפלת מספר התורמים הם "מתנת חיים", ארגון ללא מטרות רווח, יוזמה המבוססת על אמונה. ארגון זה התפתח ככוח עיקרי להסדרת השתלת כליה של התורמים החיים הן על ידי עידוד קרובי משפחה להפוך לתורמי כליה ועל ידי עידוד השתלת תורמים אלטרואיסטית, חיה, ללא קשר.

המחקר עושה סקירה רטרוספקטיבית (במבט לאחור) של רישומי תרומות כליות חיוניות אשר הועברו על ידי ארגון מתנת חיים והפנו למרכזי השתלות בישראל. מהמחקר עולה כי מתנת חיים קידמה 494 תרומות כליות מגוף חי מאז היווסדו של הארגון בפברואר 2009 ועד לסוף שנת 2017. מתוך 124 השתלות הכליה שבוצעו בשנת 2016, 90% מתוכם (111) נמצאו כאלטרואיסטיות. מספר התרומות הגדול היה קשור להכפלת סך כל השתלות הכליה שבוצעו בישראל (נתונים שפורסמו על ידי משרד החינוך של בריאות).

מסקנתו של מחקר זה היא שהצלחתו של ארגון קהילתי בקידום השתלת כליה עשויה לשמש מודל לשימוש בגישה זו בקהילות דתיות ולא דתיות אחרות בעולם.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.