מטופל יהיה זכאי לקבל רשומות רפואיות

"הצעה זו צפויה להציל חיים, שכן יידוע המטופלים והעברת הנתונים המהירה, תמנע גם טעויות בטיפול וגם מקרים של רשלנות רפואית."

מוצע לקבוע כי מוסד רפואי יידע מטופל המשתחרר מטיפול רפואי על זכותו לקבל העתק של הרשומות הרפואיות שלו ולגבי מטופל קטין או פסול דין, הזכות תהיה גם לאפוטרופוס שלו.

בדברי ההסבר נכתב: "מטופלים רבים אינם מודעים לזכותם לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע מהרשומה הרפואית שלהם, ולכן, לא מבקשים מידע כאמור עם שחרורם מבית החולים. לעיתים תכופות, נזקק המטופל לרשומות הרפואיות שלו לצרכים שונים, כגון, קבלת טיפול רפואי נוסף, מעקב או צורך בשימוש במידע לשם תביעת רשלנות רפואית, ועוד. כאשר מטופל פונה למוסד הרפואי במועד מאוחר יותר ממועד שחרורו מאשפוז הוא עשוי להיתקל בכך שהחומר הרפואי בעניינו חלקי או חסר או להבחין בשינויים שחלו בתיעוד הרפואי שלא הוכנסו בזמן אמת ועשויות להיות לכך השלכות משמעותיות עבור המטופל שזקוק למידע.

לפיכך, מוצע להטיל על המוסד הרפואי את האחריות ליידע מטופל המשתחרר מטיפול רפואי על זכותו, הקיימת כבר היום, לקבל העתק של הרשומות הרפואיות שלו. בעת קבלת טיפול רפואי נתון המטופל תחת לחץ רב, ולא תמיד מודע לזכותו לקבל העתק של הרשומה הרפואית או שלא עולה בדעתו לבקשה."

ח"כ ניסן סלומינסקי: "הצעה זו צפויה להציל חיים, שכן יידוע המטופלים והעברת הנתונים המהירה, תמנע גם טעויות בטיפול וגם מקרים של רשלנות רפואית."

20 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה והבריאות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.