מיהו הראוי לנשיאות המדינה? / ח"כ ניסים זאב עושה סדר בדברים

ח"כ ניסים זאב מסביר מדוע יש צורך במוסד הנשיאות ומדוע כעת יותר מתמיד, וגם עונה לשאלה: מיהו הראוי ביותר לנשיאות

המירוץ לנשיאות התחיל. מחול המועמדים והראויים לתואר כבר מככב בראש מהדורות החדשות, ודעות שונות לכאן ולכאן נשמעות מכל עבר האם יש צורך במוסד הנשיאות, מהו תפקידו ולשם מה לבזבז משאבים רבים כל כך, למוסד שהוא(כמעט) כולו, תואר של כבוד. אז האם הדיון סביב השאלות הללו נכון ואם אכן יש מקום במדינת ישראל למוסד הנשיאות ומי אלו הראויים לו ביותר?

אמר רבי יהודה אמר שמואל מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול?

מפני שלא היה בו שום דופי, וכן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: "אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו" ואם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך,(יומא כב').

נשאלת השאלה:
1.האם יש צורך למנות אדם על הציבור רק עם עבר בעייתי?
2.האם הוא גם תנאי הכרחי למנהיגות?
3.מה המשמעות קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו(גודל הקופה וכמות השרצים)?

למעשה אין ראוי להעמיד פרנס על הציבור אלא מי שנודע במידותיו עניו, שפל רוח, וסבלן שיודע כיצד להתנהג עם הבריות בדרכים המשתנים ובגווניו השונים ולאהוב את כל אחד לפי מידותיו. ובוודאי שיש להיזהר שלא למנות אנשים תקיפים, שיהיו סבורים שהם הראויים לכך יותר מחמת תוקפן ויוהרתן(כדברי המאירי).

לכן כל המאמר נכתב בדרך צחות ובדרך הפלגה, שהכוונה שמי שיש לו קופה של שרצים תלויה מאחוריו כלומר שהוא בעצמו באמת הגון וראוי, וכל השרצים תלויים מאחוריו ואינם שייכים אליו הוא הראוי, ובכול זאת אם תזוח דעתו עליו אומרים לו חזור לאחוריך הכוונה שאם הוא יתגאה על הציבור ולא יעשה את מלאכתו נאמנה, אומרים לו חזור לדון את עצמך והבט אחריך בקופת השרצים הנמצאים מאחוריך ואינך ראוי להיות פרנס.

מכאן נלמד כי נשיא מדינת ישראל שהוא פרנס מספר אחד, המסמל את המדינה בתפקידיו הרבים, אסור שידבק בו רבב וחייב להיות נקי כפיים ובר לבב, וכל קופת השרצים צריכה להיות מאחוריו ואסור שאף שרץ ידבק בו כי "סוף דבר הכול נשמע".

למרות הסמכויות המועטות שיש לו, כגון: מתן חנינה, הסכמה לפיזור הכנסת, והקדמת הבחירות לבקשת ראש הממשלה- תפקידו של הנשיא עדיין הוא רם וחשוב ביותר, כי משכנו משמש כאכסניה למלכים שרים ורוזנים. בנוסף, הנשיא המיועד מוריד נטל כבד מכתפיו של ראש הממשלה, שאין לו לבזבז את זמנו ולעסוק באירוח וכנסים שעלולים לפגוע בעבודה השוטפת, הקשור לביטחון המדינה וכלכלתה.

אז דווקא בימים אלו, שבהם יחסיי החוץ של מדינת ישראל בעולם נמצאים בשפל, והאנטישמיות והדלגיטמציה נמצאים בכל עבר ופינה- משכן הנשיא פועל ותורם רבות למען החברה בישראל, לתדמיתה ולשיקום יחסיה של מדינת ישראל בעולם.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.