מימוש מוצלח בהנפקת דלק תמלוגים

הנפקת החוב וההון שהסתיימו אתמול בהצלחה משקפים לתמלוג העל של דלק אנרגיה מפרויקט תמר שווי כולל של כ- 620 מיליון ש"ח

הנפקת החוב וההון שהסתיימו אתמול בהצלחה משקפים לתמלוג העל של דלק אנרגיה מפרויקט תמר שווי כולל של כ- 620 מיליון ש"ח

דלק תמלוגים הודיעה היום על השלמה מוצלחת של גיוס ההון לחברת "דלק תמלוגים".

חברת דלק תמלוגים רכשה מדלק אנרגיה, חברה הנמצאת בשליטת קבוצת דלק (כ-88%), את הזכויות לקבלת תמלוגי על מפרויקט תמר בהתאם לשווי כולל של כ- 620 מיליון ש"ח.

תמלוגי העל הינם התמלוגים "הראשונים", המשולמים לבעלי הזכויות, מכל הכנסה ראשונה שמתקבלת מהמכירות של המאגר. סך הכל במסגרת ההנפקה גויס סכום של כ- 150 מיליון דולר (כ- 530 מיליון ש"ח) באגרות חוב ובהון מניות.

התמורות שהתקבלו מגיוס אגרות החוב והנפקה של כ- 60% מהון המניות של חברת דלק תמלוגים הסתכמו בסך כולל של כ- 530 מיליון ש"ח, אשר ישולמו לדלק אנרגיה בגין מכירת הזכות לקבלת התמלוגים ממאגר תמר, שהיו בבעלותה. כחלק מהמהלך יוקצו לדלק אנרגיה גם 40% ממניות דלק תמלוגים.

סך הכל במסגרת השלב המוסדי והציבורי של הנפקת המניות נענו הצעות בסכום כולל של כ- 130 מיליון שקל, אשר מצטרפים להנפקת החוב המוצלחת מהשבוע שעבר, במסגרתה גויסו 113 מיליון דולר (כ-402 מיליון ש״ח), כנגד ביקושים של כ- 260 מיליון דולר, למעלה מפי שניים מהיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 5.48%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.