סגולת היום: הבטחת הרה"ק מרימנוב אל תפספסו: "אפעל לישועת מי שיעשה זאת ביום ההילולא"

סגולה לישועות שהבטיח הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימנוב בן רבי יוסף: מי שידליק לי נר ביום ההילולא, אני בעצמי אפעל לישועתו. מוגש לרגל יום ההילולא שחל היום.

הצדיק רבי מנחם מנדל מרימנוב נולד בשנת ה'תק"ה בעיר חדש (פולין) ומיוחס לט"ז ולמגלה עמוקות מצד אמו.

בגיל 11 הגיע לראשונה אל המגיד ממעזריטש. מנעוריו נודע כבעל תורה ויראת שמים. שקד רבות על לימוד הלכות הרי"ף וגדולי הדור אמרו כי היה ניצוץ מנשמתו של הרי"ף (ר' יצחק אלפסי). כל יום היה לומד בקביעות 18 דפי גמרא עם פירוש רש"י ותוספות וכאשר לא היה יכול להשלים את שיעורו, היה לומד כפליים ביום למחרת. היה בקי הן בתורת הנגלה והן בתורת הנסתר. שימש כבעל תפילה קבוע בתפילת שחרית של ראש השנה שהייתה נערכת בביתו של ר' אלימלך מליז'נסק. בעת כהונתו כרב העיירה פריסטוק, סבל עוני ודוחק כלכלי רב אך נודע באמונתו החזקה בהשגחת ה' ורבים מחסידיו של ר' אלימלך מליז'נסק נהרו אליו לאחר הסתלקות רבם. בהגיעו לרימנוב התפרסם שמו כאיש מופת הפועל ישועות. אחת לחודש היה שולח אנשים לבדוק את המידות והמשקלות בחנויות שבעירו, אסר על נשות העיר להתהדר במלבושים יקרים וצבעוניים ואת כל כספו חילק לעניים.
משמיני עצרת עד חנוכה שנת ה'תקע"ד עשה הקפות כל לילה עם מנין ממקורביו ואמר להם שאם יזכה לשנת ה'תקע"ה אז יזכו לשמוע את שופרו של המשיח.
בל"ג בעומר שנת ה'תקע"ה טיהר וקידש את עצמו, אמר כי הוא הולך אלי עולם ויחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו, למחרת השיב את נשמתו ליוצרה ואת מקומו מילא תלמידו ר' צבי מרימנוב.

רבי מנחם מנדל מרימנוב, תלמידו וממשיך דרכו של רבי אלימלך מליז'נסק, היה אחד מארבעת מפיציה הראשונים של תנועת החסידות ומנהיגה הגדול והראשון של חסידות גליציה.

קברו שבפולין
רימנוב

כבר בילדותו ניכר בו כי היה ילד פלא, עילוי של ממש בתורה וזכה בגיל צעיר לדבוק באדמו"רי ענק כמגיד ממעזריטש וכרבי שמעלקא מניקלשבורג תלמידו.

רוב תורותיו עסקו בפרשת המן, עליה הרחיב את הדיבור הן בהבנת הפרשה עצמה ומשמעותה, והן בעניין האותיות המרכיבות את המילה ‘מן’.

היו בו סגולות רוחניות עצומות שאין לנו הבנה ותפישה בהן כלל עד כי העיד עליו רבי אלימלך כי "ניצוצות של אש פורחים ממצחו".

מלבד מדרגותיו והשגותיו הרוחניות היה רבי מנחם מענדל גאון מופלג בתורה ועמד בראש כולל גליציה.

בל"ג בעומר תקע"ה טיהר וקידש את עצמו, ואמר כי הוא הולך מהעולם ויחזיר טובה למדליק נר לעילוי נשמתו. למחרת, בי"ט באייר תקע"ה, ל"ד בעומר נתבקש בישיבה של מעלה.

רבי מנחם מנדל מרימנוב העיד על עצמו כי "בעודו בחיים הוא מנענע כל העולמות, ולאחר פטירתו יחזיק טובה למי שידליק נר לזכות נשמתו."

זכות הצדיק הקדוש תגן בעדנו.

מוקדש לרפואתו של יחיאל אוריהו בן רבקה.

אמר ר' מנחם מנדל מרימנוב בן יוסף זצ"ל "מי שידליק לי נר ביום ההילולא שלי, אני בעצמי אפעל לישועתו" בע"ה.

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. בשום מקום לא כתוב שהההבטחה היא רק ביום היארצייט, אלא בכל יום שידליקו

  כעיחכעדגער'טרבהנג |
  הגב
 2. אולי הוא התכוון ליארצייט לפי הלועזי??….

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
  • ליסה דדון חרבנית של הצניעות.-לא רבנית ולא בתיך.מתנהגת בפריצות ומחטיאה את הבנות

   יעל |
   הגב