'מי שיפגע באחדות יפגע' דברי הרב ניר בן ארצי בשיחה השבוע בירושלים בשיעור שמסר לחסידיו

יומים לאחר הבחירות בישראל הגיע הרב ניר בן ארצי למסור שיחה ושיעור חיזוק לחסידיו בירושלים במהלך הדברים אותם נשא באולם הכינוסים של "רפואה ושמחה" ברחוב רש"י בירושלים אמר מי שיפגע באחדות יפגע, לא תהיה אפשרות לאדם שינסה לפגוע באחדות גם הפוליטית להצליח בחייו הפוליטים, הקב"ה אוהב את האחדות ועוזר לכל מי שיתמוך בה, בסיום דבריו קרא שוב לכל יהודי הגולה לעלות לארץ ישראל וכי יש להם לברוח משם לאחר שהאנטישמיות

גוברת.