מכירת יוסף: הקנאה והשנאה של האחים – טורו של הרב יעקב גלויברמן

 

בפרשת 'וישב' מסופר, על השתלשלות המאורעות של יוסף ואחיו, ועל הקנאה והשנאה של האחים כלפי יוסף. כשהלך יוסף בשליחות אביו יעקב, לבקר את אחיו הרועים בצאן אביהם בשכם, הוא פגש בדרך איש – שהיה למעשה המלאך גבריאל לדברי רש"י.

יוסף שאל את המלאך: היכן אחיי? ענה לו המלאך: נסעו מכאן! המלאך הזהיר גם את יוסף לבל ילך אחר אחיו החורשים עליו רעה להמית אותו. לכאורה, אנו רואים כאן מסירות נפש עילאית מצד יוסף שהלך למלא את ציווי אביו, אפילו במחיר של סכנת נפשות ממשית. נשאלת השאלה: מהיכן מצא יוסף את ההיתר למסור את הנפש על מצוות כיבוד אב? ומדוע יוסף בחר למסור את נפשו דווקא על מצווה זו? ההסבר טמון בכך, שיוסף ראה שאחיו לא היו זהירים די הצורך במצוות כיבוד אב, (כמו הריגת אנשי שכם, שלא לרצונו של יעקב, וכן השנאה ליוסף שהיתה למורת רוחו) ולכן החליט למסור את נפשו דווקא למען מצווה זו. בעוד כשבוע נחגוג את חג החנוכה, גם באותם הימים לא היה שום חיוב על מתתיהו ובניו לסכן את נפשם ולצאת למלחמה של מעטים נגד רבים, וחלשים נגד גיבורים. אולם, הם לא חישבו חשבונות ומסרו את נפשם למען כבוד אלוקים, וזכו לכל הניסים והנפלאות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.