מכרתם דירה? קיבלתם הארכה בת 7 חודשים למכירת הנכס הקודם

עקב ההגבלות השונות שהוטלו על פעילות המשק

ועדת הכספים, אישרה היום (ג') את הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס לקריאה שנייה ושלישית. האישור התקבל בכפוף לרביזיה, על מנת שהוועדה ורשות המיסים יוכלו לנסח מספר סעיפים סופית, וכן על מנת לאפשר לרשות להביא מספר תקנות עליהם סיכמו הצדדים, כהשלמה לחוק.

הצעת החוק הונחה, עקב ההגבלות השונות שהוטלו על פעילות המשק, במסגרת מניעת התפשטות נגיף הקורונה בישראל, פורסמו תזכירי חוק שונים והותקנו תקנות שעת חירום שמטרתם הסדרת מגבלות שונות במציאות בה לא ניתן לקיים שגרת חיים ושגרת עבודה רגילה.

בהמשך לכך גובשה הצעת החוק הנ"ל אשר מחליפה ומבטלת את התקנות, כך שמתווה הארכת המועדים שנקבע במסגרת התקנות, יעוגן במסגרת חקיקה ראשית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.